Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi

Signatura PDS IV 73380 (1947-) ; PMF (1943-2010)
Zaloga letnikov redni dotok 1943-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Od 1943-1944 kot partizan. fond na lokac. TP (Rokopisni oddelek)
Ponatis za l. 1943 na sg.: 55016 in 55017
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Zbirka serijskih publikacij 1 1-10+P1<Suženjstvo od starega veka do danes>+11-17+P2<Alternative-Leto po volitvah>+18-26+P3<Intervju 2023>+27-38+P4<Papeži>+39-43+P5<Podnebna kriza>+44-48#
Zbirka serijskih publikacij 3 1-10+P1<Posebna številka - Suženjstvo od starega veka do danes>+11-17+P2<Posebna številka - Prispevki k razumevanju časa>+18-38+P3<Posebna številka - Zgodovina papežev od prvega do zadnjega>+39-43+P4<Posebna številka - Podnebna kriza>+44-48#
Zbirka serijskih publikacij 1 1-12+P1<Alternative - Misliti volitve>+13-21+P2<Teror>+22-26+P3<Intervju 2022 (jul)>+27-37+P4<Zgodovina Rusije>+38-43+P5<Zgodovina britanske monarhije>+44-51+P6<Čas maščevanja>+52
Zbirka serijskih publikacij 3 1-12+P1<Alternative - Misliti volitve (mar)>+13-21+P2<Posebna številka, Od 11. septembra do vojne v Ukrajini (maj)>+22-26+P3<Posebna poletna številka - 15 novih intervjujev, Intervju 2022 (jul)>+27-37+P4<Posebna številka - Zgodovina Rusije (sep)>+38-43+P5<Posebna številka - Zgodovina britanske monarhije (okt)>+44-51+P6<Posebna številka - Evropa ob koncu 2. svetovne vojne (dec)>+52#
arhivski izvod v Zbirki serijskih publikacij 2 1-12+P1<Zgodovina: rojstvo države 2. del - 9deseta>+13-23+P2<Rojstvo države 3. del: 30 let>+24-26+P3<Intervju 2021 (jul)>+27-38+P4<Izjemne ženske>+39-45+P5<Alternative - Misliti epidemijo>+46-52+P6<Čarovnice>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1-12_P1<Zgodovina: rojstvo države 2. del - 9deseta>_13-17+18-23_P2<Rojstvo države 3. del: 30 let>_24-26_P3<Intervju 2021 (jul)>_27-34+35-38_P4<Izjemne ženske>_39-45_P5<Alternative - Misliti epidemijo>_46-52_P6<Čarovnice>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-11_P1<pos. št. Vohuni>_12-18+19-21_P2<pos. št. Alternative - novi svetovni red>_22-27_P3<Intervju 2020 (jul)>_28-35+36_P4<Epidemije od starega veka do korone>_37-48_P5<Zgodovina: rojstvo države 1. del - Osemdeseta>_49-53_P6<Svetovne krize ...>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-9_P1<Mladina zgodovina : Fašizem>_10-12+13-17_P2<Posebna predvolilna št. - Evropa 2019>_18-26_P3<Pos. poletna št. - Intervju 2019 (jun)>+27-37_P4<Zgodovina kapitalizma>_38-39+40-45_P5<Podnebna kriza>_46-52_P6<Jesti zdravo, jesti zmerno>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-5_P1<Mladina osebnosti: Putin>_6-17_P2<Volitve 2018>+18-21_P3<Pot v holokavst>_22-27_P4<Intervju 2018 (poletna št.)>_28-35+36-42_P5<Mladina osebnosti : Marx>_43-51_P6<Življenje Jezusa iz Nazareta - posebna izd.>_52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-8_P1<Islam>_9-17+18-22_P2<Alternative (poletje)>_23-26_P3<Intervju 2017 (jul)>_27-34+35-45_P4<Oktobrska revolucija 1917-2017>_46-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-14+15-20_P1<Sveto pismo>_21-26_P2<Intervju 2016>+27-39+40-49_P3<Alternative>_50_51/52_P4<Pivovanje>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17/18+P1<Druga svetovna vojna: 1945-2015>+19-27+P2<Intervju 2015 (poletje)>+28-42+P3<Avstrija : počitniški vodnik - zima 2015/16>+43-49+P4<Druga svetovna vojna>+50-51+52/53
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17/18+P1<Prva svetovna vojna>+19-27+P2<Intervju 2014>+28-48+P3<Alternative - zima 2014/15>+49-50+51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17/18+P1<Alternative 2013>+19-27+P2<Posebna poletna številka (intervju 2013)>+28-48+P3<Alternative - zima 2013/14>+49-50+51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17/18+P1<Prihodnost Evrope>+19-27+P2<Posebna poletna številka (intervju 2012)>+28-47+P3<Alternative 2012>+48-50+51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15+16/17+18-25+P1<Posebna poletna številka>+26-47+P2<Alternative 2011>+48-50+51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17+P1<Mladina Special>+18-34+P2<Posebna poletna številka>+35-50+51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15+16/17+18-34+P<Pos.poletna štev.>+35-50+51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-13+14-26+27-39+40-51+52/53+P<Reforma po bolonjsko>+P1<Bivanje>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17+18-34+35-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17/18+pril.<Mladina special>+19-26+27-40+41-51+52/53
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-18+19-35+36-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17_18-34_35-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15+16/17+18-50+51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15+16/17+18-50+51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17/18+19-35+36-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17+18-35+36-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17+18-35+36-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17+18-34+35-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-18+19-36+37-53
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17+18-35+36-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17+18-35+36-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17-34+35-51
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17-34+35-51
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-18+19-35+36-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17+18-29+30-46
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15+16-28+29-45
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15+16/17+18-21,23,28-30+31/32+33/34+35-41,43-48,50-52,54
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17-23_24/25<=Poletna mladina>;28+29-33_33a<=pos.izd.>_34-43_44/45
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-2+P1<POS. PRIL.>;4-16+17-22_23/24<=Poletna Mladina>_25/26<=Pol.Mlad.>_27-29+30-42_43/44
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-12+13-23+24/25<=Poletna Mladina>_26/27<=Pol.Mlad.>_28-43_44/45
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-13+14-25+26/27<=Poletna Mladina>_28/29<=Pol.Mlad.>_30-40_41/42_43-46
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-6_P1<Mlada pota,št.2>_7-24_25/26_P2<Poletna Mladina>_27/28_P3<Pol. Mlad.>_29-46_P4<POS. PRIL.>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2-7+P1<AŽ informacije,št.2>+8-10+11-13+P2<Mlada pota,št.4>+14-16+17/18+19-21+22+23P3<2št. Poletna Mladina>+24/25+26-40+41/42
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-12+P1<POSKUS. ŠT.>+13-25+26-38+39-52<št.52 je hkrati tudi št.1 za l.1982>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1/2_3-5_P1_6-16_17/18_P2<pos. izd.>_19/20_P3<Pogledi,št.2>_21-38,40-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15_16/17+18-34+35-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16_17/18_19-41_P1<Pogledi, št.5>_P2< 2.,3.KONGRES.ŠT.>_42-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-25+26-51
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-25+26-47_48/49
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15_16/17_18-25+26-51
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16_17/18_19-25+26-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15_16/17_18-25+26-47_48/49_50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-25+26-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-16+17-34+35-45_46/47_48-50_51/52_pril.<Mlada pota>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17_18/19+20-38+39-45_46/47_48-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-17_18/19_20-45_46/47_48-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-47_48/49_50-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-46_47/48_49-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1-15_16/17_18-45_46/47_48-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1962 1-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1961 1-15_16/17_18-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1960 2-46_47/48_49-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1959 2-52<št.52 je hkrati tudi št.1 za l.1960>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1958 2-52<št.52 je hkrati tudi št.1 za l.1959>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1957 2-52<št.52 je hkrati tudi št.1 za l.1958>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1956 1-52<št.52 je hkrati tudi št.1 za l.1957>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1955 1-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1954 1-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1953 1-51
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1952 1-38
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1951 1-26
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1950 1-53
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1949 1-38_pril.<Za tehnično vzgojo mladine>_39-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1948 1-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1947 1-52
Zbirka serijskih publikacij 1 1946 1-34_pril._35-52
Zbirka serijskih publikacij 1 1945 1,4-35


loading ...
loading ...
loading ...