Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
Celotno besedilo
Signatura – lokacija, inventarna št. ... Status izvoda Rezervacija
<a href="http://narocanje.nuk.uni-lj.si/?&SG=b%26%23160%3BKF%26%23160%3BII%26%23160%3B705402%26%23160%3BInformacijski%2Bcenter%2Bza%2Bbibliotekarstvo&TI=Smernice+delovnih+skupin+za+domoznanstvo+osrednjih+obmo%C4%8Dnih+knji%C5%BEnic+z+analizo+vpra%C5%A1alnika+o+stanju+domoznanstva+v+slovenskih+splo%C5%A1nih+knji%C5%BEnicah+in+UKM+za+leto+2007&AU=%C5%A0toka%2C+Peter&LANG=SLV" target="_blank" >b&#160;KF&#160;II&#160;0000705402&#160;Informacijski center za bibliotekarstvo</a>b KF II 705402 Informacijski center za bibliotekarstvo prosto - na dom, čas izposoje: 30 dni
<a href="http://narocanje.nuk.uni-lj.si/?&SG=GS%26%23160%3BII%26%23160%3B705216%26%23160%3Bglavno%2Bskladi%C5%A1%C4%8De&TI=Smernice+delovnih+skupin+za+domoznanstvo+osrednjih+obmo%C4%8Dnih+knji%C5%BEnic+z+analizo+vpra%C5%A1alnika+o+stanju+domoznanstva+v+slovenskih+splo%C5%A1nih+knji%C5%BEnicah+in+UKM+za+leto+2007&AU=%C5%A0toka%2C+Peter&LANG=SLV" target="_blank" >GS&#160;II&#160;0000705216&#160;glavno skladišče</a>GS II 705216 glavno skladišče prosto - za čitalnico
loading ...
loading ...