Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
Celotno besedilo
 • Vpliv pakiranja zgorevalne zmesi na potek sinteze pri citratno nitratnem postopku = Influence of the citrate-nitrate reaction mixture packing on combustion synthesis
  Zupan, Klementina ; Kolar, Drago, 1932-2000 ; Kramberger, Albina
  Lastnosti prahov, ki nastanejo pri zgorevalni sintezi v sistemih gorivo/nitrat, niso odvisne le od redukcijsko-oksidacijskega razmerja, temveč tudi od geometrije reakcijske zmesi. Te vplive smo ... spremljali pri izgorevanju citratno-nitratnih gelov lantanovega kromita, dopiranega s stroncijem (LSC). Ugotovili smo, da geometrija zgorevalne mešanice določa čas pri temperaturi sinteze ter s tem specifično površino nastalih produktov, vrsto kristalnih faz in stopnjo pretvorbe. Sinteza v nasuti plasti poteče za stehiometrijske mešanice v nekaj sekundah, medtem ko so sinteze v tableti potekale nekaj deset sekund. Naravo aglomeratov v produktu smo spremljali z elektronsko mikroskopijo zelenih tablet, stisnjenih pri tlaku 300 MPa. S termično analizo smo ugotavljali zreagiranost produktov sinteze.
  Vir: Materiali in tehnologije = Materials and technology. - ISSN 1580-2949 (Letn. 34, št. 1/2, jan.-apr. 2000, str. 57-60)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2000
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 214186