Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani [Elektronski vir] : poročilo nevladnih organizacij o ciljih trajnostnega razvoja 2020
  Poleg predstavitve stanja in oblikovanja priporočil prispevki nevladnih organizacij zajemajo oceno udejanjanja cilja trajnostnega razvoja oziroma posameznega presečnega področja, oris vloge civilne ... družbe pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ter morebiten vpliv zdravstvene krize COVID-19 na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji 2020. Prispevki, ki jih je pripravilo 21 NVO, naslavljajo enakost spolov, nediskriminacijo in človekove pravice, blaginjo otrok, položaj mladih, pravice starejših, pravice migrantov, pravice LGBTI oseb, vključujoče izobraževanje, vključujočo digitalno družbo, podnebne spremembe, čebelarstvo, pravično trgovino, davčno pravičnost, preprečevanje korupcije, družbeno odgovornost podjetij, krožno gospodarstvo in mednarodno razvojno sodelovanje.
  Vrsta gradiva - e-knjiga ; otroško gradivo (splošno)
  Založništvo in izdelava - Ljubljana : SLOGA - platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, 2020
  Jezik - slovenski
  ISBN - 978-961-92335-7-3
  COBISS.SI-ID - 23254787