Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Enake možnosti spolov v znanosti in raziskovanju
  Jogan, Maca
  V okviru strategije za uresničevanje enakih možnosti spolov v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja se je v EU povečevalo zanimanje za položaj žensk v znanosti, kajti raziskave v evropskih državah so ... pokazale, da obstajajo različne oblike - bolj ali manj prikrite - diskriminacije tudi na tem področju. Posledica tega je podpredstavljenost žensk v znanstveni karieri ter izguba ženskih intelektualnih potencialov. Takšno stanje pa glede na razvojne cilje EU (na znanju temelječa družba z vključeno enakostjo med spoloma) ni sprejemljivo, kar spodbuja prizadevanja za izboljšanje položaja žensk v znanosti in raziskovanju. Avtorica predstavlja glavne značilnosti politike Evropske komisije glede uresničevanja enakih možnosti žensk in moških v znanosti in raziskovanju, ki se od konca devetdesetih let naprej utrjuje predvsem v okviru integracijskega pristopa ("gender mainstreaming"). Organizacijsko pa oblikovanje in uresničevanje te politične usmeritve zagotavlja zlasti posebna skupina v Evropski komisiji - Helsinška skupina za ženske in znanost, ki z ustanavljanjem dodatnih skupin (npr. ENWISE, skupina statističnih korespondentov) omogoča vedno bolj celovito spoznavanje dejanskega položaja žensk v znanosti in kreiranje ustreznih političnih odločitev. V Sloveniji je bila 2001 pri MŠZŠ ustanovljena Komisija za uveljavitev vloge žensk v znanosti, ki se je v dosedanjem delovanju usmerila v oblikovanje različnih ukrepov (predvsem v okviru integracijskega pristopa) za zagotavljanje enakosti med spoloma na tem področju.
  Vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 41, št. 5/6, sep.-dec. 2004, str. 1008-1018)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2004
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 23391837

vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 41, št. 5/6, sep.-dec. 2004, str. 1008-1018)

loading ...
loading ...
loading ...