Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Med neizrekljivostjo in telesom : srednjeveška mističarka v luči psihoanalize, feminizma in literature : doktorska disertacija
  Podlesnik, Tamara
  Doktorska disertacija z naslovom Med neizrekljivostjo in telesom: Srednjeveška mističarka v luči psihoanalize, feminizma in literature se ukvarja z množičnim pojavom srednjeveških mističark. ... Obravnava ga na način primerjalne in kritične analize v interdisciplinarni raziskavi krščanske mistike, zgodovine žensk, literature, psihoanalize in feminizma. Osrednja perspektiva je vseskozi feministična s posebnim zanimanjem za gibanje begin v trinajstem stoletju. Po sedemsto letih spregledanosti se za mističarke in begine začne intenzivno zanimati dvajseto stoletje. Uvod predstavlja kritična analiza pojma mistike in na mistiko vezano vprašanje spolne razlike, s čimer disertacija upraviči vpeljavo mistike in mističark v akademski diskurz. Razprava vseskozi prehaja med vprašanjem neizrekljivosti kot osrednjim, dobro poznanim določilom mistike, ter na drugi strani vprašanjem telesa. Slednje je v sodobnih teorijah o mistiki pogosto izpuščeno, ena osrednjih ugotovitev disertacije pa je v tem, da je Kristusovo telo za krščansko mistiko med leti 1200 in 1500 ključnega pomena. Sledi historična analiza visokega in poznega srednjega veka z osrednjim zanimanjem za zgodovino žensk, s katero išče vzroke za vzpon in zaton srednjeveških mističark. Ugotavlja, da osrednji politični boj visokega in poznega srednjega veka, boj ortodoksne misli s heretično, zadeva doktrino inkarnacije in evharistije. V tem boju je ortodoksna pozicija nasproti katarskemu zanikanju polne človeškosti Kristusa predstavljena v hagiografijah svetnic. Disertacija izpostavi problematiko zavajajočega branja hagiografij, ki se danes nekritično povezujejo z mistiko in mističnim. Uvede potrebo po jasnem ločevanju hagiografskih materialov in lastnih mističnih spisov, saj je vsebino hagiografij zavajajoče in neustrezno enačiti z mistiko. V osrednjem delu je historični vidik soočen s psihoanalitično in feministično teorijo, v luči katere se disertacija ukvarja s sodobnimi upodobitvami mističark. Predlagano je novo branje ženskih hagiografij skozi prizmo ženskosti. Psihoanaliza in feminizem v ospredje postavita vprašanje ženskosti, pripete na telo, zato je v tem delu Freudova 'uganka ženskosti' ključna za določanje upravičenosti danes priljubljenih, a zavajajočih povezav med histeričnim, anoreksičnim ter svetim telesom v hagiografijah. V nadaljevanju disertacijo zanima figura mističarke v sodobni teoriji psihoanalize in feminizma, kjer ta nastopa skozi prizmo spolne razlike. Od Drugega spola (1949) Simone de Beauvoir mističarka predstavlja posebno, iz zgodovine izvzeto figuro ženskosti. V ospredju je vprašanje, kako Jacques Lacan, Simone de Beauvoir in Luce Irigaray vpeljejo diskurz o mističarki v nekih ključnih momentih svojega dela. Mističarka se kaže kot nekakšna mejna figura ženskosti, pri Beauvoir med imanenco in transcendenco, pri Irigaray med simbolnim in imaginarnim ter pri Lacanu med simbolnim in realnim, kjer je mističarka deležna ženskega užitka, mistične jouissance, ki je onstran simbolnega in onstran falosa. Zadnji, literarni del disertacije da glas trem beginam, ki so povezane s samo inavguracijo evropske mistične literature v ljudskih jezikih: Hadewijch iz Antwerpna v nizozemščini, Mechthild iz Magdeburga v nemščini in Marguerite Porete v francoščini. Disertacija se je do tega dela ukvarjala z mejnostjo in odstopi v razumevanju mistike, literarna analiza pa skuša z lastnimi spisi begin nakazati tisto, kar nek tekst določa kot mističen. Omeji se na beginsko mistično pesništvo, saj je pesem tista literarna forma, ki najbolj adekvatno pokaže neizrekljivost unio mystica - izkušnje zedinjenja duše z Bogom kot osrednjega določila mistike. Osredotoča se na način upovedovanja unio mystica v beginskem mističnem pesništvu, pri čemer (1) na eni strani posebno pozornost namenja beginski integraciji in hkrati prelomu s konvencijami trubadurske fin' amor in družbenega koncepta dvorske ljubezni, (2) na drugi strani pa odpre vprašanje razmerja med neizrekljivostjo in telesom, ki je osrednje vprašanje disertacije.
  Vrsta gradiva - disertacija ; neleposlovje za odrasle
  Založništvo in izdelava - Ljubljana : [T. Podlesnik], 2020
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 24647427

Rezervirajte gradivo na želenem mestu prevzema.

Mesto prevzema Status gradiva Rezervacija
Časopisna čitalnica
prosto - za čitalnico
Velika čitalnica
prosto - za čitalnico
Signatura – lokacija, inventarna št. ... Status izvoda Rezervacija
GS II 0000738868 glavno skladišče GS II 738868 glavno skladišče prosto - za čitalnico
loading ...
loading ...
loading ...