Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
Celotno besedilo
 • Model priprave in izvedbe projektov digitalizacije - primer osrednjeslovenske regije = Design and implementation of digitisation projects in the central Slovenian region
  Frković, Anja ; Klemen, Aleš, 1979-
  Namen: v članku obravnavamo problematiko zbiranja in izbiranja gradiva, primernega za vključevanje v konceptualno zasnovane vsebinske sklope - projekte digitalizacije zaključenih korpusov serijskih ... publikacij na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si) in t.i. domoznanske zbirke na portalu Kamra. Metodologija/pristop: izveden je bil pregled prakse izvajanja projektov digitalizacije v Mestni knjižnici Ljubljana in njeni predhodnici, Knjižnici Otona Župančiča, v časovnem obdobju 2005-2012. Osredotočali smo se le na projekte na nacionalni in regionalni ravni. Nadalje je predstavljen model predstavitve domoznanskih vsebin v obliki zgodb na namenskem portalu Kamra. Rezultati: Praksa je pokazala, da se izvaja projekte digitalizacije gradiva, ki avtorsko pravno ni vprašljivo ali pa je razreševanje tovrstnih vprašanj preprosto rešljivo. Neustrezno rešena vprašanja na področju avtorskih pravic lahko v večji meri pripomorejo k težavam pri nadaljnjih projektih digitalizacije gradiva, ki ni v javni domeni ali je novejšega datuma. Težave se pojavljajo tudi pri prenosu domoznanskih razstav iz fizičnega okolja knjižnic v digitalne domoznanske zbirke portala Kamra. Omejitve raziskave: premajhen nabor projektov digitalizacije za posploševanje ugotovitev. Izvirnost/uporabnost raziskave: pregled lahko služi kot primer dobre prakse sorodnim organizacijam pri pripravi in izvedbi projektov digitalizacije.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2012
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 264732672