Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Položaj in družbene možnosti deklic in deklet v EU - s poudarkom na izobraževanju
  Ule, Mirjana ; Šribar, Renata
  Študija obravnava prikrite mehanizme, ki učinkujejo na spolno diskriminacijo deklic in deklet v procesu izobraževanja. Z orodji empirične analize ugotavljamo diskrepanco med dekliškimi talenti in ... znanji na eni strani in poljem izobraževanja in poklicnega usposabljanja na drugi strani. Ugotovitvi, da se matematične in naravoslovne kompetence deklet ne realizirajo na ustreznem področju šolanja, se pridružujeta tudi ugotovitvi o manjši kibernetični pismenosti deklet in njihovi potencialni tradicionalni seksualizaciji skozi šolsko spolno vzgojo. Avtorici študije ugotavljata, da vztrajnost diskriminacijske spolne delitve izobraževalnih in poklicnih vlog temelji na neopaznih, "naravnih" vsakdanjih diskriminacijskih praksah in na spolno nesenzibiliziranih diskurzih, ki jih moč kapitala kot osrednjega gibala družbe v aktualnem trenutku še krepi.
  Vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 45, št. 3/4, maj-avg. 2008, str. 301-323)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2008
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 27540061

vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 45, št. 3/4, maj-avg. 2008, str. 301-323)

loading ...
loading ...
loading ...