Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Enaka obravnava žensk in moških pri zasedbi prostega delovnega mesta
  Slana, Sara
  Prispevek problematizira neenako obravnavo spolov pri zaposlovanju, in sicer z vidika neenakih možnosti in diskriminacije žensk pri zasedbi prostega delovnega mesta. Predstavljeni so ključne ... teoretične razlage in zakonodajna ureditev omenjenega področja, rezultati nacionalne akcije ozaveščanja delodajalcev ter rezultati pilotne raziskave med diplomanti in diplomantkami Fakultete za družbene vede v Ljubljani. S pilotno raziskavo smo na omenjeni populaciji želeli preveriti, ali je po njihovem mnenju dosežen namen instrumenta objave prostega delovnega mesta z oznako M/Ž, tako imenovanega zaščitnega ukrepa za zagotavljanje enake obravnave spolov pri iskanju zaposlitve, določenega v Zakonu o delovnih razmerjih.
  Vir: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Letn. 26, št. 63, apr. 2010, str. 81-100)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2010
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 29343069

vir: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Letn. 26, št. 63, apr. 2010, str. 81-100)

loading ...
loading ...
loading ...