Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Nasoki za uramnoteženo liderstvo vo makedonskite organizacii [Elektronski vir]
  Postružnik, Natalie C.
  Projekt Enakopravna moč ženskam izvajata Zavod Izida Vita s partnerjem ICS Skopje v Makedoniji na podlagi sredstev programa Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Namen projekta je ... spodbujanje uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu ter promocija uravnotežene zastopanosti spolov na vseh nivojih in področjih. Enakost spolov je temeljno načelo demokratičnih družb, v katerih so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. Pričujoča publikacija daje smernice in predstavlja ukrepe, ki pripomorejo k uravnoteženosti po spolu v procesu ekonomskega odločanja. Uravnoteženost je vezana na poslovno učinkovitost, rast in dobičkonosnost. Tematika žensk in vodenja odraža izzive moderne družbe. Zajema teme kot so enakost, pravičnost, usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, osebne ambicije, kulturne stereotipe, dostop do trga dela, pa tudi prispevek človeških virov h gospodarski rasti in konkurenčnosti, zlasti pereči temi aktualnega časa. Podjetja ne bijejo samo vojne za tržne deleže, temveč predvsem za talente. Zato so programi, ki spodbujajo enakosti po spolu pri potegovanju za vodilna delovna mesta, fokus skrbi za odlično poslovanje in napredek.
  Vrsta gradiva - priročnik ; neleposlovje za odrasle
  Založništvo in izdelava - Maribor : Izida Vita, 2018
  Jezik - makedonski
  ISBN - 978-961-288-237-2
  COBISS.SI-ID - 293571328