Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Kakšna je povezava med diferenciacijo jaza, anksioznostjo in čustvenim razcepom med spoloma in v različnih obdobjih življenja? [Elektronski vir] = What is the connection between the differentiation of self, anxiety and emotional splitting in different genders and in various age groups?
  Jaksetič Dujc, Štefanija
  Kvantitativna študija raziskuje povezanost med diferenciacijo jaza, anksioznostjo in čustvenim razcepom pri 484 moških in ženskah na področju Slovenije v različnih starostnih obdobjih. Povezava med ... anksioznostjo in diferenciacijo jaza se kaže v tem, da je višja diferenciacija jaza povezana z nižjo anksioznostjo in nižjim čustvenim razcepom. Zanimiva je tudi razlika med spoloma. Pri ženskah je zaznana večja čustvena reaktivnost, pri moških pa večji čustveni odcep. Zaznane so tudi pomembne statistične razlike med starostnimi skupinami. To je prva študija, ki je bila na to temo izvedena v Sloveniji in temelji na Bownovih predpostavkah iz njegove teorije (Bowen, 1978; Kerr in Bowen, 1988). Rezultati kažejo, da pravo ravnovesje med ločenostjo in bližino bistveno zmanjšuje anksioznost in čustveni razcep odraslih, kar posledično omogoča bolj zdrav razvoj in kvalitetnejše medosebne odnose.
  Vrsta gradiva - prispevek na konferenci
  Leto - 2018
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 294773504