Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Enakost spolov na trgih delovne sile v Republiki Češki, na Madžarskem in v Sloveniji v obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k Evropski uniji
  Kanjuo-Mrčela, Aleksandra ; Křížková, Alena ; Nagy, Beata
  V tem članku analiziramo podobnosti in razlike v postsocialističnem obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k EU (2000-2005) v treh državah (Republiki Češki, na Madžarskem in v Sloveniji) s ... stališča enakosti spolov na trgih delovne sile. Predpostavka naše analize je, da je stopnja enakosti med spoloma na trgih delovne sile treh držav (merjena s stopnjo zaposlenosti in brezposelnosti ter višino razlike v plačah moških in žensk) odvisna od naslednjih med seboj povezanih dejavnikov, ki se v treh državah razlikujejo: 1. sprememb na trgih delovne sile, 2. obstoječih mehanizmov usklajevanja plačanega dela in družine in 3. sprememb institucionalnega okvira in politik zaposlovanja v obdobju pristopa k EU. Namen članka je, da z analizo razlik med naštetimi dejavniki v državah, ki so bile vključene v raziskavo, prispevamo k razumevanju razlik v položaju žensk in moških na trgih delovne sile in v družbah Srednje in Vzhodne Evrope. Izbira modelov tranzicije, ki so vplivali na spremembe v zakonodaji, socialnih in gospodarskih politikah ter na vključenost in moč socialnih akterjev, je vplivala tudi na stanje na področju enakosti spolov pri delu in zaposlovanju v treh analiziranih državah. Analiza ureditve starševskih dopustov je na primer pokazala, da je dolg straševski dopust na Češkem in na Madžarskem negativno vplival na položaj žensk na trgu delovne sile, medtem ko precej krajši dopust s polnim nadomestilom in spodbude za vključitev očetov v starševanje v Sloveniji bolje služijo ciljem povečevanja enakosti spolov na trgu delovne sile.
  Vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 47, št. 4, jul.-avg. 2010, str. 646-670)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2010
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 29632349

vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 47, št. 4, jul.-avg. 2010, str. 646-670)

loading ...
loading ...
loading ...