Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
 • Determinologizacija (na primeru terminologije fizike)
  Žagar Karer, Mojca
  Pri determinologizaciji gre za prehod termina iz terminologije v slpošno leksiko, torej iz znanstvenih besedil, ki nagovarjajo zelo specializiranega naslovnika, ki so namenjena širši javnosti ... (pogosto gre za jezik množičnih medijev). Determinologizacijo delimo na delno determinologizacijo, kjer osnovne pomenske sestavine termina ostanejo nespremenjene, popolno determinologizacijo, pri kateri dobi leksem nov pomen, in individualno determinologizacijo, ki je vezana na kreativno rabo v besedilu. S pomočjo SSKJ in Korpusa slovenskega jezika FIDA smo ugotavljali, kako se popolna determinologizacija kaže pri terminih iz fizike.
  Vir: Jezik in slovstvo. - ISSN 0021-6933 (Letn. 50, št. 2, mar.-apr. 2005, str. 35-48)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2005
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 29775714

vir: Jezik in slovstvo. - ISSN 0021-6933 (Letn. 50, št. 2, mar.-apr. 2005, str. 35-48)

loading ...
loading ...
loading ...