Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Družbena (ne)enakost spolov v slovenski postsocialistični zavesti
  Jogan, Maca
  Glede na zgodovinsko dolgotrajnost androcentričnega reda družbena neenakost spolov preči vse podsisteme družbene strukture. V slovenski družbi so bile v socializmu, zlasti v 70. in 80. letih 20. ... stoletja, vzpostavljene ključne institucionalne podlage za njeno odpravljanje (predvsem diskriminacije žensk). Ta proces je sicer potekal 'v senci' groženj z izgubo 'prave ženskosti', katere glavni sovražnik naj bi bil socializem. Po odpravi samoupravnega socializma in prestrukturiranju družbe po neoliberalističnem vzorcu so se zato v imenu 'modernizacije' in ob rekatolizaciji okrepile težnje po ponovnem udomačevanju žensk in vračanju k njihovi 'naravni' družbeni vlogi. Prispevek odgovarja na vprašanje, kako se oživljena večdimenzionalna mizogina usmeritev izraža v zavesti odraslih prebivalcev. Podatki mednarodnih in domačih raziskav v okviru SJM med letoma 1991 in 2012 kažejo (delno tudi spolno različno) spreminjanje kolektivne zavesti o neenakosti spolov: od egalitaristične prek retradicionalistične v devetdesetih do okrepljene prevladujoče egalitaristične usmeritve z nekaterimi tradicionalističnimi primesmi v začetku 21. stoletja.
  Vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 50, št. 1, jan.-feb. 2013, str. 5-38, 259)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2013
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 31867229

vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 50, št. 1, jan.-feb. 2013, str. 5-38, 259)

loading ...
loading ...
loading ...