Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Mulieris dignitatem in božja previdnost
  Jogan, Maca
  Avtorica obravnava ključne značilnosti religijskega oblikovanja identitete in družbene vloge žensk v katoliški cerkvi s ciljem, razkriti vsebnost mizoginijev uradnih razlagah cerkve, ovrednotiti ... njene odzive na širše emancipativne procese ter odgovoriti na vprašanje, ali katoliški feminizem pomeni radikalni prelom v upravljanju "drugega spola". Na podlagi vsebinske analize pomembnih pokoncilskih dokumentov ugotavlja, da se v razlagah ohranjajo ključne mizogine androcentrične značilnosti. Cerkev sicer obravnava teme o večji enakosti spolov, vendar odločno zavrača tiste pristope, ki vključujejo strukturne spremembe in zagovarja "novi", "katoliški feminizem"; ta pa je skladen z njenim redukcionističnim pojmovanjem ženske kot podrejene pomočnice moškemu. Cerkev sama ostaja dosledno moško gospodovana ustanova, vendar so se širše družbene možnosti za žensko samostojnost v zadnjih desetletjih povečale, s čimer se je tudi zmanjšala prisilnost "božjega načrta" v upravljanju žensk.
  Vir: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Letn. 29, št. 72, apr. 2013, str. 7-30)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2013
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 31925085

vir: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Letn. 29, št. 72, apr. 2013, str. 7-30)

loading ...
loading ...
loading ...