Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
Celotno besedilo
Signatura PDS III 73375
Zaloga letnikov 1945-1973
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1973 1-12+13-25+26-38+39-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1972 1-12+13-24+25-37+38-50
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1971 1/2_3-13+14-26+27-39+40-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1970 1/2_3-13+14-26+27-39+40-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1969 1-16_17/18+19-34+35-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1968 1/2_3-17+18/19_20-35+36-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1967 1-15_16/17+18-34+35-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1966 1/2_3-16_17/18+19-34+35-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1965 1-17+18-34+35-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1964 1-16+17-34+35-50_51/52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1963 1-15_16/17+18-34+35-51
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1962 1-16+17-33+34-50
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1961 1-17+18-34+35-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1960 1-25+26-51
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1959 1-25+26-51_pril.<Kaj veš-kaj znaš>_reg.
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1958 1-51_pril.[1]<Rast in lepote naše domovine>_pril.[2]<Kaj veš-kaj znaš>_reg.
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1957 1-51_[več]pril._reg.
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1956 1-51_[več]pril._reg.
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1955 P1<Register>_1-51_P<Rast in lepote naše domovine>_52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1954 1-52_pril.<Rast in lepote naše domovine>_reg.
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1953 1-52
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1952 1-52_reg.
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1951 P<Register>_1-18+19-36
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1950 1-42_reg.
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1949 1-52_reg.
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1948 1-53
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1947 1-51
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1946 1-17
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 1945 1-2


loading ...
loading ...