Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Primerjava sistemov skrbi za otroke in starejše v Sloveniji v kontekstu politik defamilizacije in refamilizacije
  Hrženjak, Majda
  Družbeni sistemi skrbi za otroke in starejše, ki predstavljajo pomemben element sistemov blaginje ter dejavnik enakosti, vključno s položajem žensk v družbi, doživljajo v zadnjih desetletjih ... transformacije zaradi spremenjenih demografskih, družbenih in ekonomskih razmer. Na novo se definirajo meje glede redistribucije stroškov, dela in odgovornosti za skrb med družino, državo, trgom in skupnostjo z vzpostavljanjem novih načinov financiranja, dajatev, pravic in pogojev za pridobitev pravic. V okvirjih primerjalne feministične refleksije spreminjanja sistemov blaginje in na podlagi analize skrbstvenih politik v Sloveniji avtorica v članku razvija tezo, da režima skrbi za otroke in starejše v Sloveniji sledita različni logiki modernizacije ter ustvarjata različen obseg in način oskrbe. Ugotavlja, da medtem ko je skrb za otroke javna, univerzalna in defamilizirana, skrb za starejše sledi načelom privatizacije, rezidualnosti in refamilizacije.
  Vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 53, št. 6, nov.-dec. 2016, str. 1484-1501, 1514)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2016
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 34581085

vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 53, št. 6, nov.-dec. 2016, str. 1484-1501, 1514)

loading ...
loading ...
loading ...