Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Zanikana neenakost : uspoljenost medijskega sistema v Sloveniji in porast meritokracije
  Pajnik, Mojca, komunikologinja ; Petković, Brankica
  Na podlagi analize medijskega sistema v Sloveniji v članku izhajamo iz ugotovitve, da medijska politika v zadnjih 25 letih integraciji načela enakosti spolov ni namenjala potrebne pozornosti. ... Izhajamo iz teze, da ima za spol senzibilna medijska politika pozitivne učinke na stališča vodstvenih kadrov v medijih in nasprotno, da se za spol nesenzibilna medijska politika odraža na stališčih in vrednotah zaposlenih v vodstvenih strukturah, kar preverjamo z analizo razmer v slovenskem medijskem okolju. Empirične podatke črpamo iz 12 intervjujev z vodilnimi kadri na treh televizijah v Sloveniji in s predstavnicami in predstavniki profesionalnih novinarskih združenj. Analiza intervjujev pokaže, kako vodstveni kadri v razmisleku o vlogi spola prevzamejo, kar bi lahko poimenovali "princip minimiziranja vloge spola", ko se respondenti in respondentke postavijo na stališče, da neenakosti pravzaprav ni, s čimer jo neposredno tudi sprejemajo in opravičujejo. Rezultati obenem pokažejo na precejšnjo enotnost v stališčih vodstvenih kadrov, da diskriminacija glede na spol ni problem, da ne obstaja oziroma da je edino, kar šteje, "lastna motiviranost in delo". Članek pokaže na nekatere nove mehanizme spolne diferenciacije, ki se v medijski industriji pojavljajo skozi prakse in stališča, ki prevzamejo zavedanje o pomenu enakosti, kar pa hkrati, z različnimi strategijami zanikanja in minimiziranja, izničijo.
  Vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 54, št. 3/4, maj-avg. 2017, str. 612-629, 702-703)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2017
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 35054685

vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 54, št. 3/4, maj-avg. 2017, str. 612-629, 702-703)

loading ...
loading ...
loading ...