Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Družinski oskrbovalci ostarelih staršev in ustvarjanje spola
  Šadl, Zdenka
  Članek z uporabo spolno občutljivega, kvalitativnega in konstrukcionističnega pristopa proučuje skrbstvena izkustva žensk in moških, ki nudijo družinsko oskrbo ostarelemu staršu, zlasti v povezavi s ... kulturnimi ideali ženskosti in moškosti. Avtorica s pomočjo teorije "ustvarjanja spola" in koncepta hegemone moškosti proučuje načine, na katere družinski oskrbovalci sočasno ustvarjajo moškost in ženskost. Opravljena je bila kvalitativna analiza njihovih naracij, s katero so identificirane glavne teme, povezane s skrbstvenimi aktivnostmi in načini, na katere diskurzivne prakse oskrbovalcev izražajo njihovo uprizarjanje spola. Analiza je pokazala, da dominantna moškost in ženskost pri izbranih subjektih nista razgrajeni, sta pa redefinirani v interakciji s skrbstvenimi izkustvi in nalogami, ki jih opravljajo.
  Vir: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Letn. 34, št. 87, apr. 2018, str. 7-33)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2018
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 35692893

vir: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Letn. 34, št. 87, apr. 2018, str. 7-33)

loading ...
loading ...
loading ...