Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Družinska oskrba ostarelih staršev in spolne razlike v Sloveniji
  Šadl, Zdenka ; Hlebec, Valentina
  Čeprav so odrasli otroci najbolj feminizirana skupina družinskih oskrbovalcev in oskrba ostarelih staršev ostaja področje najbolj trdovratne spolne delitve dela, problem spolne neenakosti v oskrbi ... staršev ni resneje izpostavljen, tako v raziskavah s področja spolne enakosti in družinske oskrbe kot tudi v socialnih politikah. Članek na podlagi podatkov iz reprezentativne raziskave o uporabnikih socialne oskrbe na domu in njihovih družinskih oskrbovalcev preučuje spolno strukturo družinskih oskrbovalcev v Sloveniji. Ugotavlja, da hčere oskrbujejo starše ne glede na različne okoliščine, medtem ko se sinovi aktivirajo predvsem, ko živijo v skupnem gospodinjstvu s starši in glede na raven resursov, s katerimi razpolagajo (nižja izobrazba, nižji dohodek). Spolne razlike so očitne tudi pri intenziteti pomoči pri osnovnih in podpornih opravilih; obe vrsti oskrbe izvajajo hčere bolj intenzivno kot sinovi. Ugotovljene razlike lahko pojasnimo z ideologijo žensk kot oskrbovalk, ki se razširja na raven politik staranja, in spolno delitvijo dela (gospodinjstvo, skrb za otroke), ki se razširja na področje družinske oskrbe staršev.
  Vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 55, št. 4, okt.-dec. 2018, str. 732-761, 957-958)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2018
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 35968861

vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 55, št. 4, okt.-dec. 2018, str. 732-761, 957-958)

loading ...
loading ...
loading ...