Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
PDF
 • A cross-sectional study among healthcare and non-healthcare students in Slovenia and Croatia about do-not resuscitate decision-making = Presečna raziskava med slovenskimi in hrvaškimi študenti zdravstvenih in nezdravstvenih ved o odločitvah za neoživljanje
  Puc, Jure, štud. med. ...
  Namen: Preučiti mnenja študentov glede odločitev o avtonomiji pacientov in njihovi največji koristi z vidika odločati se za neoživljanje. Metode: Opravljena je bila presečna raziskava med študenti ... medicine, zdravstvene nege, filozofije, prava in teologije prvih in zadnjih letnikov študija univerz v Ljubljani in Zagrebu v akademskem letu 2016/2017. Vprašalnik je bil zasnovan na podlagi vprašalnika Janvier et al., ki so predstavili klinične primere v obliki vinjet. Rezultati: Na raziskavo se je odzvalo 45,4 % (512) študentov v Ljubljani in 37,9 % (812) v Zagrebu. Rezultati naše raziskave so pokazali statistično pomembne razlike pri odločitvah za neoživljanje v različnih primerih med študenti zdravstvenih in nezdravstvenih fakultet obeh držav. Študentje moškega spola in verni študentje obeh držav imajo nižje obete po upoštevanju želje svojcev za neoživljanje pacienta (razmerje verjetnosti 0,49% 0,54; 95-odstotni interval zaupanja). Vsi študentje so se strinjali, da bi pri oživljanju dali prednost otrokom, če bi morali izbirati med več pacienti hkrati. Zaključki: Študijska smer, spol in versko prepričanje so glavni dejavniki, ki vplivajo na odločitve študentov o oživljanju, upoštevanju želje svojcev glede oživljanja, pacientovi avtonomiji in največjih koristih za pacienta.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2019
  Jezik - angleški
  COBISS.SI-ID - 3729898