Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Kako izboljšati sprintersko akceleracijo
  Čoh, Milan ; Rauter, Samo ; Kreft, Robi
  Namen študije je bil ugotoviti povezanost horizontalnih in vertikalnih pliometričnih skokov s sprintersko akceleracijo na 10 in 30 metrov pri treniranih športnikih in športnicah različnih športnih ... panog. V vzorec je bilo vključenih 44 športnikov in 22 športnic. Uporabili smo šest testov horizontalne pliometrije in šest testov vertikalne pliometrije. Rezultati so bili obdelani z računalniškim paketom SPSS. Za vse teste smo izračunali osnovne deskriptivne parametre. Da bi ugotovili povezanost horizontalnih in vertikalnih pliometričnih skokov s sprintersko akceleracijo, smo uporabili korelacijsko analizo. Rezultati študije so pokazali višjo stopnjo povezanosti horizontalne pliometrije s sprintersko akceleracijo v primerjavi z vertikalno pliometrijo. Število korelacij horizontalnih in vertikalnih skokov s sprintersko akceleracijo je bistveno večje pri vzorcu moških merjencev. Pri merjencih moškega spola je mogoče ugotoviti najvišje korelacijske koeficiente dveh unilateralnih horizontalnih skokov po eni nogi (TEK10mL in TEK10mD) tako s sprintom na 10 metrov (r = -.542; r = -.465) kot sprintom na 30 metrov (r = -.617; r = -.617). Pri ženskah imajo unilateralni skoki po eni nogi statistično neznačilne korelacije s sprintersko hitrostjo, razen testa (TEK10mD) s sprintom na 30 metrov (r= -.641).
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2020
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 41625347