Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Raziskovanje ovir (v polju zasebnega) za enako prisotnost žensk in moških v politiki
  Selišnik, Irena ; Antić Gaber, Milica ; Kogovšek, Tina
  Pričujoči tekst prinaša vpogled v dosedanja raziskovanja problematike enakih možnosti, vstopanja in delovanja moških in žensk v politiki ter strukturnih, sistemskih in drugih ovirah, na katere ... naletijo na tej poti. Tekst v prvi vrsti prinaša pregled najpomembnejših, najodmevnejših oz. najbolj referenčnih raziskav na tem področju v mednarodnem merilu, poleg tega pa tudi pregled dosedanjega raziskovanja pri nas. Posebej pa se loteva problematike raziskovanja vpliva zasebnega na javno oz. politično delovanje. Ker se tradicionalno ženskam pripisuje večjo povezanost in skrb za zasebno sfero, se tekst ukvarja predvsem z raziskovanjem ovir, na katere pri vstopanju v politiko naletijo ženske. Doslej takih raziskovanj v Sloveniji ni bilo, zato so avtorice (preden so se lotile raziskovanja tega problema v Sloveniji) pregledale podobna raziskovanja te problematike v Združenih državah Amerike. Na tej osnovi oz. z upoštevanjem nekaterih specifik slovenskega prostora so bili zasnovani metodološki razmisleki lastnega raziskovalnega projekta, ki je prikazan na koncu pričujočega teksta.
  Vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 49, št. 2, mar.-apr. 2012, str. 336-355, 439-440)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2012
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 426751

vir: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 49, št. 2, mar.-apr. 2012, str. 336-355, 439-440)

loading ...
loading ...
loading ...