Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
Celotno besedilo
 • Današnja razširjenost in stanje cemprina (Pinus cembra L.) v Sloveniji = Present distribution and condition of Swiss Stone Pine (Pinus cembra L.) in Slovenia
  Marolt, Uroš, 1988- ...
  Cemprin (Pinus cembra L.) je visokogorska drevesna vrsta iz rodu borov. V obliki majhnih in fragmentiranih populacij uspeva v Alpah in Karpatih, kjer gradi čiste sestoje in mešane sestoje z macesnom ... in smreko. Pri razširjanju njegovih semen ima velik pomen ptič krekovt (Nucifraga caryocatactes). Njegov les je cenjen, uporabna so tudi semena. V Sloveniji cemprin večkrat obravnavamo kot avtohtono drevesno vrsto, čeprav za to nimamo jasnih dokazov. V prispevku je narejen pregled raziskav in zapisov o cemprinu v Sloveniji in Evropi. Predstavljeno je nekdanje in današnje pojavljanje cemprina, dejavniki, ki ga ogrožajo, strategije za njegovo ohranjanje in osnovna izhodišča za njegovo nadaljnje raziskovanje v Sloveniji.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2016
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 4390822