Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Vpliv folatov na molekularne osnove prirojenih nepravilnosti ploda = The influence of folates on the molecular basis of fetal congenital malformations : doktorska disertacija
  Vidmar, Maša, farmacevtka
  Z nezadostnim vnosom folatov ali njegovih analogov, ter pomanjkanjem drugih vitaminov pred in med nosečnostjo, je povezano povečano tveganje za nastanek prirojenih napak ploda. Prirojene razvojne ... nepravilnosti in neželeni izidi nosečnosti predstavljajo velik javno-zdravstveni problem, saj imajo dolgotrajen vpliv na zdravje in kvaliteto življenja prizadetih otrok in njihovih staršev. Motnje in spremembe v presnovni poti folatov, ki so pogosto posledica prisotnih genskih polimorfizmov, so najpogostejši potencialni dejavnik tveganja za najpogostejše prirojene razvojne nepravilnosti, kot so prirojene srčne napake (CHD), orofacialne shize (OFC) in napake nevralne cevi (NTD). Poglavitni namen raziskovalnega dela v sklopu doktorske disertacije je bil odgovoriti na dve ključni temi oziroma znana problema, to sta zahtevna analitika folatov v bioloških vzorcih in vpliv genotipov na folatni status, ter tako doprinesti k razumevanju vpliva folatov na molekularne osnove prirojenih nepravilnosti ploda. Pri raziskovanju pomena folata je potrebno spremljati njegove ravni, vendar pa je analitika spričo slabe stabilnosti in izredno majhne količine folata v bioloških vzorcih zahtevna. V prvem delu doktorske naloge smo tako razvili in validirali metodo, ki nam je v nadaljevanju omogočala kvantifikacijo folne kisline (FA), biološko aktivne oblike folata, 5-metil-tetrahidrofolata (5-Me-THF) in homocisteina (Hcy). Razvili smo občutljivo, selektivno in hitro metodo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti sklopljene s tandemsko masno spektrometrijo (HPLC-MS/MS) za sočasno določanje FA, 5-Me-THF in Hcy v lizatih humanih celic limfoblastoidne celične linije LCL. V nadaljevanju smo z raziskavami in vitro na celicah LCL in s študijo družin z otrokom s prirojeno razvojno nepravilnostjo in neprizadetim otrokom iste matere ugotavljali vpliv genotipa na folatni status. Zaradi izjemno pomembne vloge folatov so FA in njeni derivati najpogosteje uporabljeni prehranski dodatki. V Sloveniji z namenom zmanjševanja tveganja za pojav NTD že več kot 20 let porodničarji in ginekologi vsem nosečnicam v prvem trimesečju nosečnosti redno predpisujejo dodatke folatov. Ženskam, pri katerih se je v prejšnji nosečnosti pri plodu pojavila NTD, v naslednji nosečnosti predpišejo večje odmerke FA, medtem ko je uporabnost FA pri preprečevanju najpogostejših prirojenih razvojnih nepravilnosti, OFC in CHD, še premalo raziskana za uvedbo v klinično prakso. Na slovenskem tržišču so trenutno ii komercialno dostopne tri oblike folatov: FA in 5-Me-THF v obliki kalcijeve soli ali soli glukozamina. Splošno sprejeto dejstvo, ki ga promovirajo tudi proizvajalci pripravkov s 5-Me-THF je, da je 5-Me-THF bolj učinkovit v primerjavi s FA, vendar pa ta trditev ni mehanistično in klinično dokazana, prav tako pa tudi ni znano, kako genetske spremembe v folatnem in metioninskem ciklu modulirajo učinkovitost teh oblik folatov. Za odkrivanje vpliva različnih oblik folatov na folatni status glede na genetsko pogojene razlike v folatno metioninskem ciklu smo uporabili model LCL. Celice LCL smo z uporabo hibridizirajočih (LightSNiP) in hidrolizirajočih (TaqMan) sond genotipizirali za polimorfizme v genih, ki sodelujejo v folatnem ciklu % FPGS (rs1544105), DHFR (rs1677693), MTHFR (rs1801133 in rs1801131), MTRR (rs1801394), MTHFD1 (rs2236225), BHMT (rs3733890), GNMT (rs10948059), DNMT3B (rs2424913) in SLC19A1 (rs1051266). Nato smo celice en teden gojili v mediju brez FA, ter dokazali, da pomanjkanje folata povzroči zastoj celic v S fazi celičnega cikla. Po dodatku folata, se delež celic v S fazi zmanjša, dodatek pa povzroči večjo metabolno aktivnost celic LCL. Višja metabolna aktivnost je bila opažena pri celicah LCL, tretiranih z višjimi koncentracijami folata v primerjavi z nižjimi koncentracijami in pri celicah z dodano biološko aktivno obliko folata (5-Me-THF) v primerjavi s FA. Prav tako pa smo dokazali, da tudi polimorfizma v genu MTHFR, rs1801133 in rs1801131, vplivata na razlike v metabolni aktivnosti celic, ki so tretirane ali s FA ali s 5-Me-THF. S predhodno razvito metodo smo kvantificirali znotrajcelične koncentracije metabolitov folatnega cikla ter dokazali, da tako FA, kot 5-Me-THF povečata znotrajcelično koncentracijo biološko aktivnega folata, le-da 5-Me-THF v precej večjem obsegu. Pri upoštevanju klinično pomembnih polimorfizmov MTHFR C677T in A1298C smo pokazali, da so polimorfizmi z vplivom na aktivnost encima MTHFR povezani z znotrajcelično koncentracijo metilirane oblike folatov. V predhodnih raziskavah naše raziskovalne skupine smo primerjali pogoste variante v genih folatnega cikla in okoljske dejavnike tveganja med otroci z OFC, CHD ter njihovimi materami. V tej doktorski nalogi, pa smo študijo nadaljevali in jo nadgradili z analizo zdravih sorojencev otrok z OFC in CHD. Potrdili smo ugotovitev, da povišana telesna temperatura v nosečnosti predstavlja tveganje za pojav OFC, ter dokazali, da tveganje za nastanek OFC, poleg že potrjenega polimorfizma MTHFR 677, v slovenski populaciji poveča tudi polimorfizem rs1801131 v genu MTHFR. Na pojavnost CHD vpliva materina starost in spol otroka, kar je skladno s predhodnjimi študijami. Odkrili iii smo tudi nov genetski dejavnik tveganja, ki v slovenski populaciji prispeva k tveganju za nastanek bolezni CHD; polimorfizem rs1544105 v genu FPGS. Na folatni status ali folatni cikel pa preko različnih mehanizmov vplivajo tudi številna zdravila, ki imajo anti-folatno delovanje. Poraba zdravil v zadnjih desetletjih narašča in čeprav ni točnih podatkov, se ocenjuje, da več kot polovica žensk med nosečnostjo zaužije vsaj eno zdravilo. Ob upoštevanju dejstva, da je približno polovica nosečnosti nenačrtovanih, mnoge ženske svojega nerojenega otroka izpostavijo takim zdravilom. V zadnjem delu doktorske naloge smo tako raziskali vpliv anti-folatnih učinkovin fenitoina, metformina in trimetoprima ter dodatkov folata. Pokazali smo, da nekatere anti-folatne učinkovine, kot so metformin in trimetoprim vplivajo na preživetje celic in celični cikel celic LCL, medtem ko fenitoin ne vpliva. Prav tako tudi dodatki folata različno vplivajo na anti-folatni učinek izbranih učinkovin. Dodatki folata nimajo vpliva na zdravilo metformin, ima pa biološko aktivna oblika folata, 5-Me-THF kalcijeva sol, vpliv na zdravilo trimetoprim. Dodatek 5-Me-THF namreč poveča preživetje celic, ki so izpostavljene trimetoprimu, vpliva na porazdelitev celic v različnih fazah celičnega cikla, ter poveča znotrajcelično koncentracijo aktivnega folata in S-adenozil metionina. Citotoksične učinke metformina pa lahko le delno preprečimo z dodatkom predhodnikov nukleotidov. Rezultati tega doktorskega dela podajajo pomembne izsledke o MTHFR in folatnih dodatkih, ter njihov vpliv na folatni status. Z razvojem občutljive in specifične metode smo doprinesli k pravilni diagnostiki folatnega statusa na celicah LCL, z dodatnimi validacijami pa bi jo lahko prenesli tudi v klinične laboratorije, ter tako prispevali k boljšemu spremljanju nosečnic, pa tudi otrok in bolnikov na terapiji z anti-folati.
  Vrsta gradiva - disertacija ; neleposlovje za odrasle
  Založništvo in izdelava - Ljubljana : [M. Vidmar Golja], 2020
  Jezik - slovenski, angleški
  COBISS.SI-ID - 47865859

Rezervirajte gradivo na želenem mestu prevzema.

Mesto prevzema Status gradiva Rezervacija
Časopisna čitalnica
prosto - za čitalnico
Velika čitalnica
prosto - za čitalnico
Signatura – lokacija, inventarna št. ... Status izvoda
GS II 0000740559 glavno skladišče GS II 740559 glavno skladišče prosto - za čitalnico
loading ...
loading ...
loading ...