Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Športna dejavnost dijakov Srednje zdravstvene šole Ljubljana
  Bon, Marta ...
  Športna aktivnost ima poleg največjega učinka na zdravje tudi vpliv na učno uspešnost, gibalni, osebnostni in socialni razvoj otrok in mladostnikov. Vendar so tovrstni pozitivni učinki lahko doseženi ... le v primeru zadostne pogostosti in intenzivnosti športne aktivnosti. Cilj članka je bil ugotoviti raven športne aktivnosti dijakov Srednje zdravstvene šole Ljubljana (SZŠLJ). Ugotavljali smo tudi razlike med spoloma, letniki šolanja in učni uspešnosti glede na pogostost športne aktivnosti. Vabilu v raziskavo se je odzvalo 269 dijakov SZŠLJ (30,4 %), med njimi je bilo 206 žensk in 63 moških, starih med 16 leti in 18 leti (75,46 %). Ugotovili smo, da se večina s športom ukvarja dvakrat do trikrat tedensko (44,96 %), vendar pa med spoloma (p = 0,159) in letniki študija (p = 0,753) teh razlik nismo ugotovili. Dokazati smo uspeli statističen trend po obstoju razlik v pogostosti ukvarjanja s športom glede na učni uspeh (p = 0,056). Z rezultatov lahko sklepamo, da so dijaki razmeroma redno telesno aktivni, sicer manj od priporočil WHO; vendar pa rezultati kažejo v smeri boljše učne uspešnosti pri tistih dijakih, ki so bili več športno dejavni. Zaključimo lahko, da je potrebno dijakov svetovati pogostejše tedensko ukvarjanje s telesnimi aktivnostmi.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2019
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 5637297