Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
Celotno besedilo

Signatura Č 1/II 263332
Zaloga letnikov redni dotok 1978-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Velika čitalnica 1 2022 285<Pandemija>+286<Praktična filozofija>+287<La Gira por la Vida>
Velika čitalnica 1 2021 282<Odprta znanost v Sloveniji in svetu>+283<Ekonomija umetnosti ...>+284<Zgodovina med politiko in kritiko>
Velika čitalnica 1 2020 279-281
Velika čitalnica 1 2019 275<Nasilje nad LGBT-mladino in odraslimi>_276<Samoodločba>_277<Vesoljska doba 50 let po Apollu>_278<Mejni režimi>
Velika čitalnica 1 2018 271-273_274<Invencije prostora ... / Arhitektura in subjektivacija>
Velika čitalnica 1 2017 267-269<Mislimo revolucije>_270
Velika čitalnica 1 2016 263-266
Velika čitalnica 1 2015 259<Politična ekonomija komuniciranja>_260<Rasizem: razrezani svet>_261<Mesto žensk / Zamolčane zgodovine II>_262<Zelene politike / Begunci, dobrodošli>
Velika čitalnica 1 2014 255<Kritični pogled na hrano in prehranjevanje / Umetnost in/ali hendikep / McLuhanove teorije medijev>_256<Neoliberalizem v šolstvu / Zamolčane zgodovine>_257<Anarhizem: onkraj obstoječega>_258<Kitajska: velik skok v globalizacijo>
Velika čitalnica 1 2013 251<No Pasaran! Zapisi iz seminarja Antifa>_252<Islam in Bližnji vzhod>_253<Metelkova>_254<"Nesimo jih vun!" Premisleki vstajništva>
Velika čitalnica 1 2012 247<Še vedno Romi>_248<Izguba sveta>_249<Otrok in otroštvo: preteklost, sedanjost in prihodnost>_250<Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi>_CD1<Iz-hod dokumentarni film>
Velika čitalnica 1 2011 243<Postdaytonska Bosna in Hercegovina>_244<Transformacije dela>_245<Meje spola / Biopolitika>_246<Nevroznanost, nevroetika in nevrodružba / Državljanstvo in državljanska enakost>
Velika čitalnica 1 2010 239<Osvobajanje Iraka>_240<Managerska revolucija>_241<Čustva>_242<Filmski um: filozofičnost filma, filmskost filozofije>
Velika čitalnica 1 2009 235/236_237-238
Velika čitalnica 1 2008 231/232<Veselo na belo: Grafiti in street art>_233-234_CD1<Veselo na belo DVD>
Velika čitalnica 1 2007 227-228_229/230
Velika čitalnica 1 2006 223-226
Velika čitalnica 1 2005 219-222
Velika čitalnica 1 2004 215/216<Ženske v likovni umetnosti>_217/218<Nevropa zdaj!>
Velika čitalnica 1 2003 211<S poti v digitalno demokracijo>_212_213/214
Velika čitalnica 1 2002 207/208-209/210
Velika čitalnica 1 2001 202/203_204/206<Afrike>
Velika čitalnica 1 2000 198/199-200/201
Velika čitalnica 1 1999 193<Rizična tehnologija : izziv demokraciji>_194_195/196_197<Institucionalizacija mednarodne politike>
Velika čitalnica 1 1998 188-189_190/191_192
Velika čitalnica 1 182-184+185_186/187
Velika čitalnica 1 178-179_180/181_PRIL.<Bibliografija za 1996>
Velika čitalnica 1 174-176_177<Gejevske in lezbične študije>_PRIL.<Bibliografija za 1994>
Velika čitalnica 1 164-167+168-173_PRIL.<Bibliografija od 1973/1974-1993>
Velika čitalnica 1 152/153<Komunikativna racionalnost in politika>_154/155-156/157+158/159<Mediteran v Sloveniji>_160/161-162/163+POS.IZD.<Od ženskih študij k feministični teoriji>
Velika čitalnica 1 144/145+146/147<Droge na tehtnici>_148-149<Neokorporativizem>_150/151<Virtualna Resničnost>+P1<Happy New Age>
Velika čitalnica 1 136/137<Ženska - politika - družina>_138/139_140/141_142/143
Velika čitalnica 1 130/131-134/135<Militarizacija in vojaško-industrijski kompleks>_pos.št.1<Kako zmagati na volitvah>_pos.št.2<Ekologija in demokracija>_pos.št.3/4<Fantazija>
Velika čitalnica 1 119/120_121/123_124/125<Pravni memorandum>+126<Srbija i Albanci I>_127<Srbija i Albanci II>_128<Srbija i Albanci III>_129<Sam proti njim>
Velika čitalnica 1 105-108<Gradivo za slovensko ustavo>+109-112<Dnevnik in spomini>+113/114<Na svoji strani>,117/118<Usodne odločitve>
Velika čitalnica 1 95/96-103/104
Velika čitalnica 1 85/86-93/94
Velika čitalnica 1 73/74-83/84
Velika čitalnica 1 64/65_71/72+66-68_69/70
Velika čitalnica 1 55/56_62/63
Velika čitalnica 1 1982 49<Poljska>+50-54
Velika čitalnica 1 1981 43/44_45/48
Velika čitalnica 1 1980 37/38-41/42
Velika čitalnica 1 1979 31-32_33/34_35/36


loading ...
loading ...
loading ...