Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Gender and national differences in emotional intelligence and empathy [Elektronski vir] : comparison of Croatian and Portuguese samples = Spolne in nacionalne razlike v emocionalni inteligentnosti in empatiji : primerjava hrvaškega in portugalskega vzorca
  Pongrac, Jelena ; Mohorić, Tamara ; Anić, Petra
  V raziskavi smo se osredotočili na odnos čustvene in kognitivne komponente empatije s sposobnostmi emocionalne inteligentnosti (označevanje, razumevanje in reguliranje čustev). Ker imata tako ... emocionalna inteligentnost kot empatija pomembno vlogo v človekovem družbeno-čustvenem zdravju in blagostanju, moramo bolje razumeti odnose med tema dvema sorodnima konstruktoma. Poleg tega smo z vzorci iz dveh različnih držav omogočili primerjavo na nacionalni ravni. V študiji sta sodelovala dva vzorca odraslih oseb iz Hrvaške (N = 138) in Portugalske (N = 138). V obeh vzorcih smo ugotovili zmerne pomembne korelacije med empatijo in emocionalno inteligentnostjo. Štiri dimenzije iz Indeksa medosebne odzivnosti (IRI; empatične skrbi, fantazije, osebne stiske in perspektive) so imele med seboj pomembno zmerno korelacijo s podobnimi vzorci korelacij v obeh vzorcih. Najvišje so bile korelacije za TEQ (afektivna komponenta empatije) in perspektive (kognitivna komponenta empatije) in različne komponente emocionalne inteligentnosti. Udeleženci portugalskega vzorca so imeli višje izraženo čustveno komponento empatije (empatična skrb in TEQ), kognitivna komponenta (perspektiva) pa je bila bolj izražena v hrvaškem vzorcu. Udeleženci portugalskega vzorca so imeli tudi višje dosežke na vseh treh komponentah emocionalne inteligentnosti kot udeleženci v hrvaškem vzorcu. Ne glede na državljanstvo so ženske imele višje dosežke na lestvicah empatična skrb, fantazija, zavzemanje perspektive in TEQ, medtem ko so moški dosegli višjo stopnjo osebne stiske. Kar se tiče emocionalne inteligentnosti, so ženske imele višje rezultate na ravni zaznavanja in razumevanja čustev.
  Vrsta gradiva - e-članek ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2019
  Jezik - angleški, slovenski
  COBISS.SI-ID - 69183330