Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Ženske v podjetništvu : neenakost kljub formalni enakosti
  Širec, Karin ; Tominc, Polona ; Rebernik, Miroslav
  Kljub formalno zagotovljeni enakopravnosti moških in žensk v Sloveniji med njimi obstojajo značilne razlike, ki jih v našem prispevku analiziramo z vidika razlik v plačah in z vidika nagnjenosti k ... podjetništvu v zgodnjih fazah podjetniškega procesa. Rezultati raziskave so pokazali, da odstotek žensk, zaposlenih v gospodarski dejavnosti ter razmerje med povprečno stopnjo izobrazbe žensk in moških, statistično značilno vpliva na plačno vrzel med spoloma. V drugem delu raziskave nas je zanimala razlika med spoloma v nagnjenosti k podjetništvu. V Sloveniji je v povprečju podjetniško aktivnih 64 moških in 29 žensk na 1000 odraslih prebivalcev. Med vsemi 37 državami GEM se je Slovenija uvrstila na 12. mesto, kar dokaj visoko nad povprečje. Ko pa primerjamo rezultate analiz, lahko žal ugotovimo, da Slovenke kljub relativno visoki družbeni in kulturni podpori ne izkoriščajo v zadostni meri podjetniških priložnosti, pač pa se v večji meri zatekajo k podjetniškim aktivnostim iz nuje.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2003
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 7076124