Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi

Signatura P IV 73382 (MF od 1945-2010), PDS IV 73382 <2011->
Zaloga letnikov redni dotok 1945-1992, 1993-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Zbirka serijskih publikacij 1 2024 1-82
Zbirka serijskih publikacij 3 2023 1-97,99-309;311
Zbirka serijskih publikacij 1 2023 1-25+26-49+50-76+77-102+103-221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309#
Zbirka serijskih publikacij 3 2022 1-310
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2022 1-25+26-49+50-76+77-102+103-128+129-154+155-181+182-206+207-232+233-258+259-284+285-310
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2021 1-26+27-50+51-76+77-102+103-127+128-148_P1<30 let samostojnosti Slovenije (jun)>_149-153+154-180+181-206+207-232+233-259+260-284+285-309
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2020 1-26+27-51+52-77+78-103+104-129+130-154+155-181+182-206+207-232+233-259+260-284+285-309
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2019 1-26+27-50+51-77+78-102+103-128+129-154+155-180+181-206+207-231+232-258+259-284+285-307
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2018 1-25+26-49+50-76+77-100+101-126+127-152+153-178+179-204+205-230+231-256+257-281+282-300,305
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2017 1-24+25-48+49-75+76-100+101-125+126-150+151-176+177-202+203-228+229-233,235-254+255-279+280-304
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2016 1-247+P1<Mario Magajna - fotograf>+248-306
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2015 1-303+P<Okno v svet Slovencev v Italiji - 70 let Primorskega dnevnika (obdelano monografsko)>
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2014 1-304
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2013 1-215;217-305
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2012 1-305
Zbirka serijskih publikacij - dislocirano skladišče 1 2011 1-308
Zbirka serijskih publikacij 1 2010 1-26+27-50+51-76+77-102+103-127+128-153+154-179+180-205+206-231+232-258+259-283+284-308
Zbirka serijskih publikacij 1 2009 1-26+27-50+51-76+77-102+103-128+129-153+154-180+181-205+206-231+232-258+259-283+284-308
Zbirka serijskih publikacij 1 2008 1-26+27-51+52-77+78-103+104-129+130-154+155-181+182-207+208-232+233-259+260-285+286-309
Zbirka serijskih publikacij 1 2007 1-307
Zbirka serijskih publikacij 1 2006 1-25+26-49+50-75+76-101+102-126+127-152+153-178+179-204+205-229+230-252 +253-277+278-300
Zbirka serijskih publikacij 1 2005 1-25+26-49+50-76+77-102+103-128+129-153+154-180+181-205+206-231+232-255 +256 -279+280-303+pril.[1]<Življenje brez meja(26.mar.)>+pril.[2]<37. Barkolana(5.okt.)>
Zbirka serijskih publikacij 1 2004 1-51+52-103+104-156+157-209+210-262+263-311 +pril.[1]<Združeni v Evropi(1.maj)>+pril.[2]<Ugodnosti poletja (30.jun.)>+pril.[3]<36.Barkolana(10.okt)>+pril.[4]<Praznični čas (8.dec.)>+pril.[5]<Nova Gorica praznuje(1.dec.)>
Zbirka serijskih publikacij 1 2003 1-50+51-102+103-152+153-205+206-256+257-306 + pril.[1]<Življenje brez meja (27.mar.)>+ pril.[2]<Primorsko poletje (22.jun.)>+pril.[3]<35. Barcolana (5.okt.)>
Zbirka serijskih publikacij 1 2002 1-49+50-100+101-152+153-203+204-254+255-302 + pril.[1]<Primorske poletje(29.jun.)>+ pril.[2]<Barcolana (6.okt.)>+pril.[3]<Praznični čas (8.dec.)>
Zbirka serijskih publikacij 1 2001 1-50+51-102+103-156+157-208+209-260+261-310+ pril. <Primorsko poletje 2001 (15.6.)>+ pril. [2] <Barcolana 33 (9.10.)> + pril.[3]<Božične teme (23.dec.)>+pril.[4]<Novoletne teme (30.dec.)>
Zbirka serijskih publikacij 1 2000 1-49+50-100+101-150+151-202+203-252+253-301
Zbirka serijskih publikacij 1 1999 1-49+50-101+102-152+153-204+205-256+257-305
Zbirka serijskih publikacij 1 1998 1-50+51-101+102-153+154-205+206-258+259-308
Zbirka serijskih publikacij 1 1997 1-50+51-102+103-154+155-207+208-259+260-309
Zbirka serijskih publikacij 1 1996 1-23+24-48+49-[73]+[74]-99+100-141+142-192+193-238+239-284
Zbirka serijskih publikacij 1 1995 1-30+31-58+59-88+89-114+115-144+145-174+175-205+206-217_[218]_219-235+236- 264+265-290+291-316+317-342
Zbirka serijskih publikacij 1994 1-30+31-58+59-87+88-110,112-116+117-146+147-176+177-207+208-237+238-267+ 268-297+298-327+328-356
Zbirka serijskih publikacij 1993 1-57_[58]+59-103_[104-105]_106-113+114-172+173-233+234-291+292-321+322-350
Zbirka serijskih publikacij 1992 1-67,69-98+99-138,140-176+177-253+254-305
Zbirka serijskih publikacij 1 1991 1-117+118-137_[138-141]_142-261
Zbirka serijskih publikacij 1 1990 1-74+75-151+152-221+222-297
Zbirka serijskih publikacij 1 1989 1-76+77-152+153-225+226-302_pril.<Iz sveta motorjev>
Zbirka serijskih publikacij 1 1988 1-69+70-138+139-216+217-293_pril.[1]_pril.[2]<Iz sveta motorjev>
Zbirka serijskih publikacij 1 1987 1-76+77-153+154-230+231-306_pril.[1]_pril.[2]<Iz sveta motorjev>
Zbirka serijskih publikacij 1 1986 1-75+76-152+153-230+231-307
Zbirka serijskih publikacij 1 1985 1-76,78-88+89-128_[129]_130-192+193-293
Zbirka serijskih publikacij 1 1984 1-77+78-155+156-233+234-309
Zbirka serijskih publikacij 1 1983 1-75+76-152+153-229+230-307_pril.[1]<Ljudje in kultura>_pril.[2]<Naša zemlja>_pril.[3]<Naša telesna kultura>
Zbirka serijskih publikacij 1 1982 1-89+90-185+186-288_pril.[1]<Ljudje in kultura>_pril.[2]<Naša zemlja>_pril.[3]<Naša telesna kultura>
Zbirka serijskih publikacij 1 1981 1-102+103-205+206-306_pril.<Ljudje in kultura>
Zbirka serijskih publikacij 1 1980 1-31,33-100+101-199+200-302_pril.<Ljudje in kultura>
Zbirka serijskih publikacij 1 1979 1-96+97-200+201-212,214-276,278-301
Zbirka serijskih publikacij 1 1978 1-102+103-205+206-307
Zbirka serijskih publikacij 1 1977 1-97+98-107,109-201+202-304
Zbirka serijskih publikacij 1 1976 1-102+103-201+202-303
Zbirka serijskih publikacij 1 1975 1-99+100-127,129-140,142-201+202-303
Zbirka serijskih publikacij 1 1974 1-102+103-108,110-175,177-203+204-296
Zbirka serijskih publikacij 1 1973 1-101+102-157,159-203+204-304
Zbirka serijskih publikacij 1 1972 1-103+104-205+206-220,222-243,245-309
Zbirka serijskih publikacij 1 1971 1-101+102-202+203-226,228-305
Zbirka serijskih publikacij 1 1970 1-101+102-193+194-290,292-294
Zbirka serijskih publikacij 1 1969 1-30,32-39,41-68,70-102+103-202+203-300_pril.<Turistični informator>
Zbirka serijskih publikacij 1 1968 1-45,47-103+104-199+200-301_pril.[1]<Prosveta>_ pril.[2]<Turistični informator>
Zbirka serijskih publikacij 1 1967 1-102+103-205+206-280,282-309_pril.[1]<Prosveta>_ pril.[2]<Turistični informator>
Zbirka serijskih publikacij 1 1966 1-102+103-198+199-297_pril.[1]<Prosveta>_pril.[2]<Naša zemlja>_pril.[3]<Turistični informator>
Zbirka serijskih publikacij 1 1965 1-138,140-153+154-238,240-269,271-309_pril.[1]<Prosveta>_pril.[2]<Naša zemlja>
Zbirka serijskih publikacij 1 1964 1-40,42-96,98-151+152-270,272-295_pril.[1]<Prosveta>_pril.[2]<Naša zemlja>
Zbirka serijskih publikacij 1 1963 1-154+155-308
Zbirka serijskih publikacij 1 1962 1-47_pos. izd._48-149+150-232,234-291
Zbirka serijskih publikacij 1 1961 1-24_pos. izd._25-154+155-183,185-303_[304]<305!>_306-310
Zbirka serijskih publikacij 1 1960 [1]<=310>_2-56,58-156+157-311
Zbirka serijskih publikacij 1 1959 1-154+155-309
Zbirka serijskih publikacij 1 1958 1-16,18-154+155-309
Zbirka serijskih publikacij 1 1957 1-155+156-161_[162]<163!>_164-310
Zbirka serijskih publikacij 1 1956 1-152+153-297
Zbirka serijskih publikacij 1 1955 1-153+154-309_pril.[1]<Škoromad>_pril.[2]<Brvinc; št. [1]-4>
Zbirka serijskih publikacij 1 1954 1-89,91-146,148-153+154-233,235-310
Zbirka serijskih publikacij 1 1953 1-154+155-309_[2] pos. izd.
Zbirka serijskih publikacij 1 1952 1-78+79-158+159-236+237-314_[4] pos. izd.
Zbirka serijskih publikacij 1 1951 1-153+154-308


loading ...
loading ...
loading ...