Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Nekateri primeri (ne)utemeljenega razlikovanja v pravu socialne varnosti Slovenije in ES
  Strban, Grega
  Diskriminacija je manj ugodno obravnavanje določene skupne v primerjavi z referenčno skupino v enakih ali podobnih primerih zaradi osebne okoliščine. Predstavlja nedopustno pravno neenakost. Pravna ... enakost je osrednje pravno načelo in tesno povezana z načelom pravičnosti, ki je neločljivi spremljevalec vsakega prava, tudi prava socialne varnosti. Posamezne skupine ljudi se med seboj razlikujemo. Zakonodajalec zato lahko podobna dejanska stanja med seboj razlikuje in nanje veže različne pravne posledice, vendar tega ne sme početi samovoljno. V prispevku je analizirano razmerje med prepovedjo diskriminacije in pravico do socialne varnosti. Preskušano je, ali je razlikovanje pri uresničevanju pravice do socialne varnosti in z njo povezanih dodatnih zavarovanjih na podlagi osebnih okoliščin, kot so spol, starost, invalidnost, gmotno stanje, spolna usmerjenost in državljanstvo pravno dopustno ali ne.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2007
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 8568145