Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Slovenski potrošniki o shemah kakovosti : kvalitativna raziskava
  Krsnik, Sabina ; Erjavec, Karmen
  Doslej še ni bila izvedena kvalitativna študija, ki bi ugotavljala potrošnikovo percepcijo do različnih označb (in) shem kakovosti z intervjuji v fokusnih skupinah, zato je cilj te tehnike z uporabo ... fokusnih skupin ugotoviti, kako slovenski potrošniki poznajo in sprejemajo različne označbe (in) shem kakovosti. Pozimi 2020/2021 je bilo izvedenih šest fokusnih skupin s 60 intervjuvanci različne starosti, spola, izobrazbe in standarda. Rezultati kažejo slabo poznavanje označb shem kakovosti in homogeno mnenje o preveliki številčnosti in neprepoznavnosti označb. Glede na poznavanje in odnos do označb shem kakovosti so intervjuvanci razvrščeni v štiri skupine: "Poznavalci", "Nepoznavalci skeptiki", "Nepoznavalci potencialni kupci" in "Nezainteresirani". Približno v enakem obsegu so med intervjuvanci zastopani "Poznavalci označb shem kakovosti", ki so pridobili svoje znanje v srednji šoli, in "Nezainteresirani", ki ne poznajo označb in ne kažejo interesa za njih. "Nepoznavalci skeptiki" ne poznajo označb in se ne želijo informirati, saj ne zaupajo državnim institucijam. "Nepoznavalci potencialni kupci" so se pripravljeni informirati in kupiti označena živila, določena skupina pa jih je pripravljena kupiti le, če bodo cenejša od konvencionalnih izdelkov.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2021
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 85897219