Šifrant iskalnega indeksa AC (Koda za vrsto avtorstva) baze COBIB.SI

005 igralec
010 prireditelj
018 animator
020 glosator
030 aranžer
040 umetnik
050 pooblaščenec
060 z enoto povezano ime
070 avtor
071 soavtor
080 avtor dodatnega besedila
090 avtor snemalne knjige
100 bibliografski predhodnik
110 knjigovez
120 oblikovalec vezave
130 grafični oblikovalec
140 oblikovalec ščitnega ovitka
150 oblikovalec ekslibrisa
160 knjigotržec
170 kaligraf
180 kartograf
190 cenzor
200 koreograf
206 zbiratelj ljudskega gradiva
210 komentator
220 zbiratelj
230 skladatelj
240 stavec
245 avtor ideje
250 dirigent
260 lastnik avtorskih pravic
270 korektor rokopisa
275 plesalec
280 oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena
290 avtor posvetila
291 ime, ki se pojavlja v rokopisnem zapisu
292 podpisnik rokopisnega zapisa
293 avtograf
300 režiser
305 avtor teze
310 distributer
320 donator
330 domnevni avtor
340 urednik
341 član uredniškega odbora
342 gostujoči urednik
343 področni urednik
344 glavni urednik
345 odgovorni urednik
346 glavni in odgovorni urednik
347 član uredniškega sveta
348 predsednik uredniškega sveta
349 tehnični urednik
350 graver
360 jedkar
370 filmski montažer
380 ponarejevalec
390 prejšnji lastnik
400 financer/sponzor
410 grafični tehnik
420 oseba, ki ji je bila knjiga podarjena v spomin ali na čast
430 iluminator
440 ilustrator
445 glasbeni producent
450 pisec izjave o darovanju
460 intervjuvanec
470 oseba, ki intervjuva
480 libretist
490 prvotni lastnik pravice do tiskanja ali izdajanja
500 podpisnik dovoljenja za tisk ali izdajo (imprimatur)
510 litograf
520 pisec besedila uglasbenih pesmi
530 graver kovine
540 nadzornik/pogodbenik
545 glasbenik
550 pripovedovalec
557 organizator sestanka
560 začetnik/ustanovitelj
570 drugo
580 proizvajalec papirja
590 izvajalec
600 fotograf
605 voditelj oddaje
610 tiskar
620 tiskar plošč
630 producent
632 oblikovalec uprizoritve
635 programer
637 vodja projekta
640 korektor
650 založnik
660 prejemnik
670 tonski mojster
675 ocenjevalec
680 rubrikator
690 scenarist
700 pisar
710 tajnik
720 podpisnik
721 pevec
730 prevajalec
740 oblikovalec črk
750 tipograf/črkostavec
760 lesorezec
770 pisec besedila na spremnem gradivu
900 avtor slovarja
901 recenzent
902 prireditelj
903 redaktor prevoda
904 avtor razstave
905 diskutant
906 avtor kazala
907 avtor teksta pri reprodukcijah
908 notograf
909 oseba, katere delo se reproducira
910 oseba, katere predavanje se objavlja
911 avtor pogovora
912 avtor predgovora
913 avtor povzetka
914 prevajalec povzetka
915 redaktor
916 član redakcijskega odbora
917 sodelavec
918 sestavljalec bibliografije
919 likovni urednik
920 avtor risb
921 avtor vinjet
922 pripovedovalec
923 zapel
924 zapisal
925 konzultant
926 lektor
928 korespondenčni avtor
929 nosilec zapuščine
991 mentor
992 član komisije
993 član komisije za zagovor
994 somentor