Šifrant iskalnega indeksa CC (Koda za vrsto vsebine) baze COBIB.SI

0 ni publikacija s konference ali sestanka
1 je publikacija s konference ali sestanka
8 separat
9 drugo
a bibliografija
aa religiozno delo (antikvarno gradivo)
ab katekizem (antikvarno gradivo)
ac nabožna literatura (antikvarno gradivo)
ad pridiga (antikvarno gradivo)
ae mašne knjige (antikvarno gradivo)
b katalog
ba naravoslovno delo (antikvarno gradivo)
bb diskusija, disertacija, teza (antikvarno gradivo)
c kazalo
ca družabna pravila/običaji (antikvarno gradivo)
d izvleček, povzetek
da pravno delo (antikvarno gradivo)
db politično delo (antikvarno gradivo)
e slovar
ea efemerno gradivo (antikvarno gradivo)
f enciklopedija, leksikon
fa referenčno delo (antikvarno gradivo)
fb knjižnični katalog (antikvarno gradivo)
fc bibliografija (antikvarno gradivo)
fd koledar (antikvarno gradivo)
fe kazalo (antikvarno gradivo)
ff slovar (antikvarno gradivo)
fg enciklopedija (antikvarno gradivo)
g imenik
ga zgodovinsko delo (antikvarno gradivo)
h letopis
ha polemična razprava (antikvarno gradivo)
i statistični pregled
ia diskurzivno delo (antikvarno gradivo)
j učbenik
j1 učbenik za osnovne šole
j1d delovni zvezek za osnovne šole
j2 učbenik za srednje šole
j2d delovni zvezek za srednje šole
j3 učbenik za višje in visoke šole
j3d delovni zvezek za višje in visoke šole
ja spominsko delo (antikvarno gradivo)
jd delovni zvezek
k patent; recenzije
ka poučna literatura, navodilo (antikvarno gradivo)
kb priročnik (antikvarno gradivo)
kc učbenik (antikvarno gradivo)
l standard; zakoni
la evidenca, razvid (antikvarno gradivo)
m doktorska disertacija; zbirka poročil o sodni praksi
m2 magistrsko delo
m3 specialistično delo
m4 habilitacijsko delo
m5 diplomsko delo
m6 višješolska diplomska naloga
m7 maturitetna naloga
ma razvedrilo (antikvarno gradivo)
mb11 diplomsko delo/naloga (1. stopnja bolonjskega študija)
mb12 zaključna naloga (1. stopnja bolonjskega študija)
mb13 delo diplomskega projekta/projektno delo (1. stopnja bolonjskega študija)
mb14 delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga (1. stopnja bolonjskega študija)
mb15 dramaturško delo (1. stopnja bolonjskega študija)
mb16 delo zaključne refleksije študija (1. stopnja bolonjskega študija)
mb21 diplomsko delo/naloga (2. stopnja bolonjskega študija)
mb22 magistrsko delo/naloga (bolonjski študij)
mb31 doktorsko delo/naloga (bolonjski študij)
n zakoni; članki s pravnega področja
na različica dela (antikvarno gradivo)
o numerična tabela; pravni primeri in zapisniki obravnav
o1 tarife
o2 cenik
p tehnično poročilo; biografija
p1 seminarska naloga v osnovni šoli
p2 seminarska naloga v srednji šoli
p3 raziskovalna naloga v osnovni šoli
p4 raziskovalna naloga v srednji šoli
p5 raz. nal. na višji ali visoki šoli
q izpitno gradivo (testi)
r temeljna raziskava; pregled/ocena
r1 pregledno delo
r2 znanstveno delo
r3 predhodno poročilo
r4 strokovno delo
r5 poročilo s konference
r6 delo ni kategorizirano
s mednarodna pogodba
t razvojna raziskava; strip
u pravilnik
u1 statut
u2 program korporacije
v priročnik
v1 vodič
v2 navodila
w aplikativna raziskava
wap apostol
wbl blagri
wbm mesecoslov
wca časoslov
wde dekalog
wev evangelij
wgz glagoljski zbornik
whr hrestomatia
wir irmologij
wka katekizem
wko kondaki
wle lekcionar
wli liturgija
wme mesečna mineja
wmi misal
wmo molitvena knjiga
wok oktoih
wpi obhajilni spev
wpk prokimeni
wpr proskomidija
wps psaltir
wpv privilegije
wre regule
wri ritual
wsa sakrifikal
wse pridiga
wsl služebnik
wsr srbljak
wst stematografia
wsv molitev vere
wti tipikon
wto troparji
wtr triod
x1 strip
x2 slikanica
y književni prikaz/pregled
z zbornik; drugo
zz drugo (antikvarno gradivo)