Šifrant iskalnega indeksa FC (Šifra ustanove/organizacije) baze COBIB.SI

1-001 Institut Jožef Stefan
1-001.01.01 Institut Jožef Stefan. Odsek za teoretično fiziko (F1)
1-001.01.02 Institut Jožef Stefan. Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2)
1-001.01.03 Institut Jožef Stefan. Odsek za tanke plasti in površine (F3)
1-001.01.04 Institut Jožef Stefan. Odsek za tehnologijo površin in optoelektriko (F4)
1-001.01.05 Institut Jožef Stefan. Odsek za fiziko trdne snovi (F5)
1-001.01.06 Institut Jožef Stefan. Odsek F6 (nekdanji)
1-001.01.07 Institut Jožef Stefan. Odsek za kompleksne snovi (F7)
1-001.01.08 Institut Jožef Stefan. Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
1-001.01.09 Institut Jožef Stefan. Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev (F9)
1-001.02.01 Institut Jožef Stefan. Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1)
1-001.02.02 Institut Jožef Stefan. Odsek za radioekologijo (K2)
1-001.02.03 Institut Jožef Stefan. Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3)
1-001.02.04 Institut Jožef Stefan. Odsek K4 (nekdanji)
1-001.02.05 Institut Jožef Stefan. Odsek za elektronsko keramiko (K5)
1-001.02.06 Institut Jožef Stefan. Odsek za biokemijo in molekularno biologijo (B)
1-001.02.07 Institut Jožef Stefan. Kemija okolja (O1)
1-001.02.08 Institut Jožef Stefan. Odsek za znanosti o okolju (O2)
1-001.02.09 Institut Jožef Stefan. Odsek za nanostrukturne materiale (K7)
1-001.02.10 Institut Jožef Stefan. Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9)
1-001.02.11 Institut Jožef Stefan. Center za elektronsko mikroskopijo (CEM)
1-001.02.12 Institut Jožef Stefan. Odsek za inženirsko keramiko (K6)
1-001.02.13 Institut Jožef Stefan. Odsek za sintezo materialov (K8)
1-001.03.01 Institut Jožef Stefan. Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)
1-001.03.02 Institut Jožef Stefan. Sistemi in vodenje (E2)
1-001.03.03 Institut Jožef Stefan. Odsek E3 (nekdanji)
1-001.03.04 Institut Jožef Stefan. Odsek E4 (nekdanji)
1-001.03.05 Institut Jožef Stefan. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)
1-001.03.06 Institut Jožef Stefan. Odsek za digitalne komunikacije in mreže (E6)
1-001.03.07 Institut Jožef Stefan. Odsek za računalniške sisteme (E7)
1-001.03.08 Institut Jožef Stefan. Odsek za tehnologije znanja (E8)
1-001.03.09 Institut Jožef Stefan. Odsek za inteligentne sisteme (E9)
1-001.03.42 Institut Jožef Stefan. Odsek E42 (nekdanji)
1-001.04.01 Institut Jožef Stefan. Odsek za reaktorsko fiziko (R1)
1-001.04.02 Institut Jožef Stefan. Odsek R2 (nekdanji)
1-001.04.03 Institut Jožef Stefan. Odsek R3 (nekdanji)
1-001.04.04 Institut Jožef Stefan. Odsek za reaktorsko tehniko (R4)
1-001.05.01 Institut Jožef Stefan. Odsek U1 (nekdanji)
1-001.05.02 Institut Jožef Stefan. Center za energetsko učinkovitost (CEU)
1-001.05.03 Institut Jožef Stefan. Center za računalniške tehnologije (CT2)
1-001.05.04 Institut Jožef Stefan. Center za uporabno matematiko (CUM)
1-001.05.05 Institut Jožef Stefan. Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT)
1-001.05.06 Institut Jožef Stefan. Odsek OUM (nekdanji)
1-001.05.07 Institut Jožef Stefan. Ekspertni center za presoje vplivov na okolje (SEPO)
1-001.05.08 Institut Jožef Stefan. Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji (SVPIS)
1-001.05.09 Institut Jožef Stefan. Pisarna za prenos tehnologije (U9)
1-001.05.10 Institut Jožef Stefan. Odsek Z (nekdanji)
1-001.05.11 Institut Jožef Stefan. Center za informatiko in zunajšolsko izobraževanje (CT1)
1-001.05.12 Institut Jožef Stefan. Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3)
1-001.05.13 Institut Jožef Stefan. Znanstveno informacijski center (ZIC)
1-001.06.01 Institut Jožef Stefan. Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo (B1)
1-001.06.02 Institut Jožef Stefan. Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti (B2)
1-001.06.03 Institut Jožef Stefan. Odsek za biotehnologijo (B3)
1-002 Kemijski inštitut
1-002.01 D01 Teoretični odsek
1-002.02 Laboratorij za spektroskopijo materialov
1-002.03 D03 Odsek za kemijsko informatiko
1-002.04 D04 Odsek za analizno kemijo
1-002.05 D05 Odsek za okoljske vede in inženirstvo
1-002.06 D06 Odsek za prehrambeno kemijo
1-002.07 D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
1-002.08 Laboratorij za organsko sintezo in kemijo zdravil
1-002.09 D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
1-002.10 D10 Odsek za kemijo materialov
1-002.11 D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
1-002.12 D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
1-002.13 D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
1-002.14 D14 Odsek za strukturo biomolekul
1-002.15 D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti
1-002.16 D16 Center za validacijske tehnologije in analitiko
1-002.17 D17 Odsek za molekularno modeliranje
1-003 Inštitut za novejšo zgodovino
1-004 Inštitut za narodnostna vprašanja
1-005 Urbanistični inštitut RS
1-006 Gozdarski inštitut Slovenije
1-007 Inštitut za biologijo
1-008 Znanstvenoraziskovalni center SAZU
1-009 Inštitut za hidravlične raziskave
1-010 Znanstveno-raziskovalno središče RS Koper
1-011 Zavod za gradbeništvo Slovenije
1-012 Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti
1-013 Inštitut za geografijo
1-014 Pedagoški inštitut
1-015 Univerzitetni klinični center Maribor
1-016 Univerzitetni klinični center Ljubljana
1-016.01 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika
1-016.02 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika
1-016.03 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika
1-016.04 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika
1-016.05 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
1-016.06 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Stomatološka klinika
1-016.07 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Dermatovenerološka klinika
1-016.08 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za kemijo in klinično biokemijo
1-016.09 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
1-016.10 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
1-016.11 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Očesna klinika
1-016.12 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za radiologijo
1-016.13 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
1-016.14 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ortopedska klinika
1-016.15 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino
1-017 Psihiatrična klinika Ljubljana
1101 Arhitektonski fakultet _Beograd
1102 Veterinarski fakultet _Beograd
1103 Građevinski fakultet _Beograd
1104 Defektološki fakultet _Beograd
1105 Ekonomski fakultet _Beograd
1106 Elektrotehnički fakultet _Beograd
1107 Mašinski fakultet _Beograd
1108 Medicinski fakultet _Beograd
1109 Poljoprivredni fakultet _Beograd
1110 Pravni fakultet _Beograd
1111 Prirodno-matematički fakultet _Beograd
1112 Rudarsko-geološki fakultet _Beograd
1113 Saobraćajni fakultet _Beograd
1114 Stomatološki fakultet _Beograd
1115 Tehnički fakultet u Boru
1116 Tehnološko-metalurški fakultet _Beograd
1117 Fakultet fizičke kulture _Beograd
1118 Fakultet opštenarodne odbrane i društvene samozaštite _Beograd
1119 Fakultet organizacionih nauka _Beograd
1120 Fakultet političkih nauka _Beograd
1121 Farmaceutski fakultet _Beograd
1122 Filozofski fakultet _Beograd
1123 Filološki fakultet _Beograd
1124 Šumarski fakultet _Beograd
1140 Institut za nuklearne nauke 'Boris Kidrič' Vinča
1141 Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković'
1142 Institut za fiziku _Beograd
1143 Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju _Beograd
1144 Institut za primenu nuklearne energije u poljoprivredi _Beograd
1145 Institut društvenih nauka _Beograd
1146 Institut 'Mihajlo Pupin' _Beograd
1147 Centar za multidisciplinarne studije _Beograd
1201 Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna _Beograd
1202 Fakultet dramskih umetnosti _Beograd
1203 Fakultet likovnih umetnosti _Beograd
1204 Fakultet muzičke umetnosti _Beograd
1302 Vojno medicinska akademija-Beograd
1401 Ekonomski fakultet _Niš
1402 Elektronski fakultet _Niš
1403 Filozofski fakultet _Niš
1404 Građevinski fakultet _Niš
1405 Mašinski fakultet _Niš
1406 Medicinski fakultet _Niš
1407 Pravni fakultet _Niš
1408 Tehnološki fakultet u Leskovcu
1409 Fakultet začtite na radu _Niš
1506 Pravni fakultet _Kragujevac
2-001 Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring, d. d.
2-002 Gorenje Gospodinjski aparati
2-003 Telekom Slovenije d. d.
2-004 Banka Slovenije
2-005 Zdravilišče Rogaška
2-005.01 Zdravilišče Rogaška, Zdravstvo, d. o. o.
2-005.01.01 Zdravilišče Rogaška, Zdravstvo, d. o. o., Center za razvoj in znanstveno raziskovanje mineralnih vod
2-006 TAM Razvojno tehnični inštitut
2-007 Loška tovarna hladilnikov
2-007.01 Loška tovarna hladilnikov, Raziskovalna enota
2-008 Iskra Elektrozveze
2-008.01 Iskra Elektrozveze Transmission
2-009 Radenska
2-009.01 Radenci, d. d.
2-009.01.01 Radenci, d. d., Raziskovalna enota
2-010 ITEO, d. o. o. Ljubljana
2-011 SAVA, d. d.
2-011.01 SAVA, d. d., Razvojno tehnološki inštitut
2-012 Litostroj E.I.
2-013 Iskra zaščite
2-014 Slovenske železnice
2-015 ZUM d. o. o., urbanizem, planiranje, projektiranje
2-016 Industrija usnja Vrhnika, d. d.
2-016.01 Industrija usnja Vrhnika, Raziskovalna enota
2102 Ekonomski fakultet u Subotici
2103 Filozofski fakultet _Novi Sad
2104 Fakultet fizičke kulture _Novi Sad
2105 Građevinski fakultet u Subotici
2106 Medicinski fakultet _Novi Sad
2107 Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu
2108 Poljoprivredni fakultet _Novi Sad
2109 Pravni fakultet _Novi Sad
2110 Prirodno-matematički fakultet _Novi Sad
2111 Fakultet tehničkih nauka _Novi Sad
2112 Tehnoloski fakultet _Novi Sad
3-100 Univerza v Ljubljani
3101 Ekonomski fakultet _Priština
3-101 Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
3102 Elektrotehnički fakultet _Priština
3-102 Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
3-102.01 Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Center za teatrologijo in filmologijo
3103 Filološki fakultet _Priština
3-103 Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
3-103.01 Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, Oddelek za industrijsko oblikovanje
3-103.02 Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, Oddelek za vizualne komunikacije
3-104 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
3-104.01 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
3-104.02 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
3-104.03 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
3-104.04 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo
3-104.05 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
3-104.06 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
3-104.07 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
3-104.08 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za mikrobiologijo
3105 Filozofski fakultet _Priština
3-105 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
3106 Građevinsko-arhitektonski fakultet _Priština
3-106 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
3107 Mašinski fakultet _Priština
3-107 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
3108 Medicinski fakultet _Priština
3-108 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
3-108.01 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
3-108.02 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko kemijo
3-108.03 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko tehnologijo
3-108.04 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko biologijo
3-108.05 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo
3-108.06 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Katedra za socialno farmacijo
3-108.07 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Inštitut za farmacijo
3109 Prirodno-matematički fakultet _Priština
3-109 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
3110 Pravni fakultet _Priština
3-110 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
3111 Poljoprivredni fakultet _Priština
3-111 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
3-111.01 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
3-111.02 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko
3-112 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
3113 Fakultet umetnosti _Priština
3-113 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
3-114 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
3-114.01 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo
3-114.02 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo
3-114.03 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo
3-114.04 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo
3-114.05 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
3-114.06 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko
3-114.07 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
3-114.08 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko
3-114.09 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanske jezike in književnosti
3-114.10 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino
3-114.11 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
3-114.12 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
3-114.13 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo
3-114.14 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo
3-114.15 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti
3-114.16 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
3-114.17 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske študije
3-114.18 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo
3-114.19 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajanje in tolmačenje
3-114.20 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
3-114.21 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko
3-114.22 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko
3-114.23 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko
3-115 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
3-116 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
3-116.01 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko
3-116.02 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo
3-116.03 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
3-116.04 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
3-116.05 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
3-117 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
3-118 Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
3-118.01 Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
3-118.02 Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
3-118.03 Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
3-119 Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
3-119.01 Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Oddelek Maribor
3-120 Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
3-121 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet
3-122 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
3-123 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
3-124 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
3-125 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
3-126 Univerza v Ljubljani, Informacijsko razvojna služba
3-127 Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
3-128 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
3-200 Univerza v Mariboru
3-201 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
3-201.01 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za ekonomiko
3-201.02 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za ekonomsko politiko
3-201.03 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za finance
3-201.04 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za gospodarsko pravo
3-201.05 niverza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za organizacijo in informatiko
3-201.06 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za kvantitativne ekonomske analize
3-201.07 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za marketing
3-201.08 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
3-201.09 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za politično ekonomijo
3-201.10 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
3-201.11 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za tuje poslovne jezike
3-201.12 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Knjižnica
3-201.13 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Računalniški center
3-201.14 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo
3-201.15 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
3-201.16 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za strateški management in politiko podjetja
3-201.17 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za e-poslovanje
3-201.18 Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za splošni management in organizacijo
3-202 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
3-202.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za avtomatiko
3-202.02 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za robotiko
3-202.03 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko
3-202.04 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za močnostno elektrotehniko
3-202.05 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo
3-202.06 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko
3-202.07 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za matematiko in fiziko
3-203 Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
3-203.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Inštitut za gradbeništvo
3-204 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
3-204.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Inštitut za kemijske raziskave
3-205 Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
3-206 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
3-206.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo
3-206.02 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za konstrukterstvo in gradnjo strojev
3-206.03 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za energetiko in procesno strojništvo
3-206.04 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za mehaniko
3-206.05 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tehnologijo materialov
3-206.06 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilno kemijo
3-206.07 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilne in konfekcijske procese
3-207 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006)
3-207.01 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za pedagogiko, psihologijo in didaktiko
3-207.02 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za predšolsko vzgojo
3-207.03 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za razredni pouk
3-207.04 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za geografijo
3-207.05 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za zgodovino
3-207.06 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za slovanske jezike
3-207.07 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za germanistiko
3-207.08 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
3-207.09 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za madžarski jezik
3-207.10 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za matematiko
3-207.11 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za fiziko
3-207.12 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za biologijo
3-207.13 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za kemijo
3-207.14 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za proizvodno-tehnično vzgojo
3-207.15 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za glasbeno pedagogiko
3-207.16 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za likovno pedagogiko
3-207.17 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za filozofijo
3-207.18 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Oddelek za sociologijo
3-207.19 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (do 31.12.2006), Knjižnica
3-208 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
3-208.01 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za gospodarsko pravo
3-208.02 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
3-208.03 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za javno pravo
3-208.04 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za ekonomske vede
3-208.05 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za delovno pravo
3-208.06 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za temeljne pravne in druge vede
3-208.07 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Katedra za mednarodno pravo in mednarodne odnose
3-209 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
3-210 Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola
3-211 Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
3-212 Univerza v Mariboru, Evropski center za etnološke, regionalne in sociološke študije
3-213 Univerza v Mariboru, Inštitut za uporabno matematiko in teoretično fiziko
3-214 Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede
3-215 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
3-215.01 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko
3-215.02 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
3-215.03 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
3-215.04 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti
3-215.05 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko
3-215.06 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
3-215.07 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za madžarski jezik in književnosti
3-215.08 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo
3-215.09 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo
3-215.10 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje
3-215.11 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo
3-215.12 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino
3-215.13 Univerza v Mariboru, Filozofska fakluteta, Mednarodni center za ekoremediacije
3-215.15 Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Miklošičeva knjižnica - FPNM
3-216 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
3-216.01 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo
3-216.02 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk
3-216.03 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za glasbo
3-216.04 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno umetnost
3-216.05 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za športno treniranje
3-216.06 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za temeljne pedagoške predmete
3-217 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
3-217.01 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo
3-217.02 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za fiziko
3-217.03 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za kemijo
3-217.04 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo
3-217.05 Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za tehniko
3-218 Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
3-219 Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
3-220 Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
3-221 Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Krško
3-222 Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
3-223 Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice
3-300 Univerza na Primorskem
3-301 Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper
3-302 Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
3-303 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
3-401 Visoka policijsko varnostna šola
3-402 Fakulteta za management Koper
3-403 Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko
3-404 GEA College
3-404.01 GEA College - Visoka šola za podjetništvo
3-404.02 GEA College - Znanstveno raziskovalni inštitut
3-404.03 GEA College - Center višjih šol
3-405 Doba
3-405.01 Doba, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije
3-405.02 Višja strokovna šola Maribor, Doba
3-405.03 Doba, Vir znanja
3-406 Fakulteta za tehnologije in sisteme
3-407 Visoka šola za zdravstvo Novo mesto
3-408 Fakulteta za zdravstvo Jesenice
3-409 Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana
3-410 Šolski center Ptuj
3-410.01 olski center Ptuj, Ekonomska šola
3-410.02 Šolski center Ptuj, Strojna šola
3-410.03 olski center Ptuj, Biotehniška šola
3-410.04 Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
3-410.05 Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
3-410.06 Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
3-411 Visoka šola za dizajn
3-412 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
3-412.01 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilstvo in prehrana
3-412.02 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gostinstvo in turizem
3-413 Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
3-414 Fakulteta za poslovne in upravne vede
3-415 Evropska pravna fakulteta
3-416 Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
3-417 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
3-418 Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
3-419 Visoka zdravstvena šola v Celju
3-420 MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
3-421 Fakulteta za državne in evropske študije
3-500 Univerza v Novi Gorici
3-600 Nova univerza
3-601 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta
3-602 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije
3-603 Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
3-700 Univerza v Novem mestu
3-701 Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede
3-702 Univerza v Novem mestu, Fakulteta za strojništvo
3-703 Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko
3-704 Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede
4-001 Akademska raziskovalna mreža Slovenije - ARNES
4-002 Andragoški center Republike Slovenije
4-003 Center za mednarodno sodelovanje in razvoj
4-004 Ekonomski inštitut Pravne fakultete
4-005 Gradbeni inštitut - ZRMK
4-006 Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
4-007 Institut informacijskih znanosti, Maribor
4-008 Institutum studiorum humanitatis
4-009 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
4-010 Inštitut za ekonomska raziskovanja
4-011 Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo
4-012 Geološki zavod Slovenije
4-013 Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo
4-014 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec
4-015 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
4-016 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
4-017 Inštitut za varstvo okolja, Maribor
4-018 Kmetijski inštitut Slovenije
4-019 Kmetijski zavod, Maribor
4-020 Mednarodni center za podjetja v družbeni lasti
4-021 uzej novejše zgodovine Slovenije
4-022 Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
4-023 Narodni muzej
4-024 Onkološki inštitut, Ljubljana
4-025 Pokrajinski arhiv Maribor
4-025.01 Mednarodni inštitut arhivskih znanosti pri Pokrajinskem arhivu Maribor
4-026 Slovenski etnografski muzej
4-027 Tekstilni inštitut Maribor
4-028 Vodnogospodarski inštitut
4-029 Zavod Republike Slovenije za šolstvo
4-030 Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi
4-031 Zavod sv. Stanislava
4-032 Zavod za ribištvo
4-033 Zavod za usposabljanje invalidne mladine
4-034 TCL, Laboratorij za preskušanje in certificiranje
4-035 Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko
4-036 IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d. o. o.
4-037 ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave
4-038 Institut za varilstvo, d. o. o., Ljubljana
4-039 Mirovni inštitut, Ljubljana
4-040 Slovenski institut za kakovost in meroslovje
4-041 Inštitut za metalne konstrukcije
4-042 Prirodoslovni muzej Slovenije
4-043 Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko
4-044 SRC informatika, računalništvo, inženiring, d. o. o.
4-045 Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
4-046 Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
4-047 IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
4-048 Slovenska akademija znanosti in umetnosti
4-049 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana
4-050 Pomorski muzej 'Sergej Mašera' Piran - Museo del mare 'Sergej Mašera' Pirano
4-051 Inštitut za celulozo in papir
4-052 Arhiv Republike Slovenije
4-053 Narodna galerija
4-054 Statistični urad Republike Slovenije
4-055 Splošna bolnišnica Celje
4-056 Uprava RS za jedrsko varnost
4-057 Nacionalni inštitut za javno zdravje
4-058 Šolski center Celje
4-058.01 Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Strojništvo
4-058.02 Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Gradbeništvo
4-059 IGMAT, d. d., Inštitut za gradbene materiale, Ljubljana
4-060 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
4-060.01 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola, Poštni promet, Ekonomist
4-060.02 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola, Telekomunikacije
4-061 Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj
4-062 IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d. o. o.
4-063 Inštitut za civilizacijo in kulturo
4-064 Inštitut RS za socialno varstvo
4-065 Valvasorjev raziskovalni center Krško
4-066 Inštitut in akademija za multimedije
4-067 Zavod za gozdove Slovenije
4-068 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
4-068.01 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center
4-068.02 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo
4-068.03 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo
4-068.04 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana
4-068.05 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica
4-068.06 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Novo mesto
4-068.07 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran
4-068.08 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
4-068.09 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor
4-068.10 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
4-069 Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d. d.
4-070 Klinika Golnik
4-071 Šolski center Novo mesto
4-072 Tehniški šolski center Kranj
4-073 Študijski center za narodno spravo
4-074 Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
4-075 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
4-076 Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo
4-077 Biotehniški center Naklo
4-078 Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije
4-079 ESIC Kranj
4-080 Šolski center Kranj
4-081 Inštitut za socialno gerontologijo
4-082 Moderna galerija Ljubljana
4-083 Ortopedska bolnišnica Valdoltra
4-084 Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj - ZRS Bistra
4-085 Alma Mater Europaea - ECM, Maribor
4-085.01 Alma Mater Europaea - ISH, Ljubljana
4-086 Inštitut za razvojne in strateške analize
4-087 Slovenski gledališki inštitut, Ljubljana
4-088 InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
4-089 Splošna bolnišnica Novo mesto
4-090 Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
4-091 IEDC - Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa
4-092 IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring, Ljubljana
4-093 Ustanova Hiša eksperimentov
4-094 jazindiabetes d.o.o.
4-095 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
4-096 Fizioterapevtika
4-097 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
4-098 Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
4-099 Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
4101 Arhitektonski fakultet _Zagreb
4102 Ekonomski fakultet _Zagreb
4103 Elektrotehnički fakultet _Zagreb
4104 Fakultet građevinskih znanosti _Zagreb
4105 Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
4106 Fakultet političkih nauka _Zagreb
4107 Fakultet poljoprivrednih znanosti _Zagreb
4108 Fakultet prometnih znanosti _Zagreb
4109 Fakultet strojarstva i brodogradnje _Zagreb
4110 Fakultet za defektologiju _Zagreb
4111 Fakultet za fizičku kulturu _Zagreb
4112 Farmaceutsko-biokemijski fakultet _Zagreb
4113 Filozofski fakultet _Zagreb
4114 Geodetski fakultet _Zagreb
4115 Medicinski fakultet _Zagreb
4116 Metalurški fakultet u Sisku
4117 Pravni fakultet _Zagreb
4118 Prehrambeno-biotehnološki fakultet _Zagreb
4119 Prirodoslovno-matematički fakultet _Zagreb
4120 Rudarsko-geološko-naftni fakultet _Zagreb
4121 Stomatološki fakultet _Zagreb
4122 Šumarski fakultet _Zagreb
4123 Tehnološki fakultet _Zagreb
4124 Veterinarski fakultet _Zagreb
4125 Institut 'Ruđer Bošković' _Zagreb
4126 Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada _Zagreb
4128 Kemijsko-tehnološki fakultet _Zagreb
4129 Zajednički studij iz područja geologije _Zagreb
4130 Zajednički studij informacijskih znanosti _Zagreb
4199 Sveučilište u Zagrebu
4203 Centar visokih vojnih škola ratne mornarice, Split
4303 Poljoprivredni fakultet _Osijek
4403 Medicinski fakultet _Rijeka
4404 Pedagoški fakultet _Rijeka
4406 Tehnički fakultet _Rijeka
4407 RO Sveučilišni centar za ekonomske znanosti _Rijeka
4501 Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje _Split
4504 Tehnološki fakultet _Split
6104 Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo _Ljubljana
6105 Fakulteta za družbene vede _Ljubljana
6107 Fakulteta za telesno kulturo _Ljubljana
6204 Visoka šola za organizacijo dela Kranj
6301 Akademija za glasbo, Ljubljana
6302 Akademija za gledališče radio film in televizijo, Ljubljana
7104 Ekonomski fakultet _Sarajevo
7105 Elektrotehnički fakultet _Sarajevo
7106 Fakultet političkih nauka "Veljko Vlahović" _Sarajevo
7107 Fakultet za fizičku kulturu _Sarajevo
7109 Filozofski fakultet _Sarajevo
7110 Gradjevinski fakultet _Sarajevo
7113 Medicinski fakultet _Sarajevo
7117 Poljoprivredni fakultet _Sarajevo
7119 Prirodno-matematički fakultet _Sarajevo
7121 Stomatološki fakultet _Sarajevo
7302 Elektrotehnički fakultet _Banja Luka
7303 Mašinski fakultet _Banja Luka
7307 Tehnološki fakultet _Banja Luka
7402 Elektrotehnički fakultet _Tuzla
7403 Medicinski fakultet _Tuzla
7405 Rudarsko-geološki fakultet _Tuzla
7406 Tehnološki fakultet _Tuzla
8101 Ekonomski fakultet _Titograd
8102 Elektrotehnički fakultet _Titograd
8103 Filozofski fakultet-Niksić
8104 Gradjevinski fakultet _Titograd
8105 Mašinski fakultet _Titograd
8106 Metalurški fakultet _Titograd
8107 Pravni fakultet _Titograd
8108 Prirodno-matematički fakultet _Titograd
9101 Arhitektonski fakultet _Skopje
9102 Biološki fakultet _Skopje
9103 Ekonomski fakultet _Skopje
9104 Elektrotehnički i mašinski fakultet _Skopje
9105 Fakultet za fizika _Skopje
9106 Filološki fakultet _Skopje
9107 Filozofski fakultet _Skopje
9108 Geografski fakultet _Skopje
9109 Gradežen fakultet _Skopje
9110 Hemijski fakultet _Skopje
9111 Institut za sociološko i politicko pravna istraživanja _Skopje
9112 Matematički fakultet _Skopje
9113 Medicinski fakultet _Skopje
9117 Praven fakultet _Skopje
9118 Šumarski fakultet _Skopje
9120 Tehnološki fakultet i fakultet za metalurgija _Skopje
9123 Zemjodelski fakultet _Skopje
9124 Fakultet za fizička kultura _Skopje
9126 Fakultet za muzička i dramska umetnost _Skopje
9127 Fakultet za turizam i ugostiteljstvo - Ohrid
9128 Institut za zemljotresno inženjerstvo i inženerska seizmologija _Skopje