Šifrant iskalnega indeksa TD (Tipologija dokumentov/del) baze COBIB.SI

1.01 izvirni znanstveni članek
1.02 pregledni znanstveni članek
1.03 drugi znanstveni članki
1.04 strokovni članek
1.05 poljudni članek
1.06 objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
1.07 objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
1.08 objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
1.09 objavljeni strokovni prispevek na konferenci
1.10 objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)
1.11 objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)
1.12 objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
1.13 objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
1.16 samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
1.17 samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
1.18 strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu
1.19 recenzija, prikaz knjige, kritika
1.20 predgovor, uvodnik, spremna beseda
1.21 polemika, diskusijski prispevek, komentar
1.22 intervju
1.23 umetniški sestavek
1.24 bibliografija, kazalo ipd.
1.25 drugi sestavni deli
1.26 znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu
2.01 znanstvena monografija
2.02 strokovna monografija
2.03 univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
2.04 srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo
2.05 drugo učno gradivo
2.06 slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
2.07 bibliografija
2.08 doktorska disertacija
2.09 magistrsko delo
2.10 specialistično delo
2.11 diplomsko delo
2.12 končno poročilo o rezultatih raziskav
2.13 elaborat, predštudija, študija
2.14 projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
2.15 izvedensko mnenje, arbitražna odločba
2.16 umetniško delo
2.17 katalog razstave
2.18 znanstveni film, znanstvena zvočna ali video publikacija
2.19 radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca
2.20 zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov
2.21 programska oprema
2.22 nova sorta
2.23 patentna prijava
2.24 patent
2.25 druge monografije in druga zaključena dela
2.26 temeljni znanstveni slovar ali leksikon
2.27 znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon
2.28 znanstvenokritična izdaja vira
2.29 model
2.30 zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci
2.31 zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci
2.32 zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci
2.33 strokovni film, videoposnetek ali zvočni posnetek
3.10 umetniška poustvaritev
3.11 radijski ali TV dogodek
3.12 razstava
3.13 organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
3.14 predavanje na tuji univerzi
3.15 prispevek na konferenci brez natisa
3.16 vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
3.25 druga izvedena dela