CORES – serijske publikacije: uredniki idr.

Baza podatkov CORES vsebuje podatke o osebah in korporacijah, ki sodelujejo pri nastajanju kontinuiranih virov (serijskih publikacij in drugih publikacij brez predvidenega zaključka izhajanja).

Za posamezni kontinuirani vir obstaja en zapis, ki vsebuje osnovne identifikacijske podatke o kontinuiranem viru in podatke o odgovornosti sedanjih in bivših urednikov ter drugih sodelavcev (npr. prevajalcev, recenzentov, lektorjev, grafičnih oblikovalcev itd.).

Iskalne predpone in pripone

Iskalne predpone in pripone potrebujemo pri iskanju, natančneje pri oblikovanju iskalne zahteve. Glede na to, kateri podatek iščemo in kako natančno lahko oblikujemo iskalno zahtevo, izberemo ali predpono ali pripono.

Seznam iskalnih predpon

Iskalna predpona stoji pred iskalnim nizom. Kadar uporabimo predpono, iskalnik išče natančno tisti niz besed ali znakov, ki smo jih navedli v iskalni zahtevi (frazno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne predpone in primeri iskalnih zahtev:

Ime predpone/indeksaPredponaPrimer iskalne zahteve
Datum kreiranja/kopiranjaDM=DM=19980129
Datum zadnjega ažuriranjaDR=DR=200901*
Ime korporacijeCB=CB=Institut informacijs*
ISSNSP=SP=0011-1643
Ključne besedeKW=KW=arheološki
Koda za vrsto avtorstvaAC=AC=340
Kreator zapisaCR=CR=CORES LUCIJA
Leto izidaPY=PY=1957
NaslovTI=TI=Acta chimica slovenica
Šifra ustanove/organizacijeFC=FC=1-001.01.01
Šifra raziskovalcaAS=AS=00110
Urednik/avtorAU=AU=Blinc, Robert*

Seznam iskalnih pripon

Iskalna pripona sledi iskalnemu nizu. Iskanje s priponami se izvede po vsaki posamični besedi, navedeni v iskalni zahtevi (besedno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne pripone in primeri iskalnih zahtev:

Ime pripone/indeksaPriponaPrimer iskalne zahteve
Ime korporacije/CBinstitut(2w)znanosti/CB
Naslov/TIacta()chimica()sloveni*/TI
Urednik/avtor/AUblinc()robert*/AU

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: podatki o urednikih serijskih publikacij in drugih sodelavcih
  • Število zapisov: 8.600
  • Posodabljanje: dnevno

Informacije o ponudniku

  • Izdelovalec: IZUM - Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL: http://www.izum.si/