Knjige s povečanim tiskom

Knjige s povečanim tiskom
= Large type books
Normativni zapis - občno ime (oblika)
Pod tem geslom najdemo knjige, namenjene slabovidnim, v katerih je velikost črk večja kot običajno, in dela o njih.
< Uporabljeno za:
Povečani tisk (knjige)
Viri: Bibliotekarski terminološki slovar, 2009 (povečani tisk)
Sears: Large print books
UDK: 02
SGC-ID = 1005416
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  03.09.2002
Zadnja sprememba:  14.06.2022
Poišči povezane bibliografske zapise