Knjižnični fondi

Knjižnični fondi
= Library resources
Normativni zapis - občno ime
< Uporabljeno za:
Bibliotečne zbirke
Bibliotečni fond
Bibliotečni fondi
Bibliotečni skladi
Bibliotečni viri
Fondi (knjižnice)
Fundus (knjižnice)
Knjižnične zbirke
Knjižnični fond
Knjižnični skladi
Knjižnični viri
Viri v knjižnicah
Zbirke (knjižnice)
<< Širši izrazi:
>> Ožji izrazi:
Viri: Bibliotekarski terminološki slovar, 2009 knjižnični fond
Sears: Library resources
UDK: 02
SGC-ID = 1040744
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  03.09.2002
Zadnja sprememba:  06.04.2020
Poišči povezane bibliografske zapise