Socialna politika

Socialna politika
= Social policy
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela o načinih, s katerimi družba ureja odnose med posamezniki, skupinami, skupnostmi in institucijami. Dela o sistematičnih postopkih za doseganje družbenih ciljev in upravljanje z razpoložljivimi viri za doseganje družbenih sprememb najdemo pod Družbeno načrtovanje.
< Uporabljeno za:
Družbena reforma
Družbene reforme
<< Širši izrazi:
Viri: Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija, 2011 (socialna politika)
Sears: Social policy
MeSH: Public Policy
UDK: 35 // 36
SGC-ID = 1124456
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  16.09.2002
Zadnja sprememba:  26.11.2015
Poišči povezane bibliografske zapise