Slovenski potopisi

Slovenski potopisi
= Slovenian travelers' writings
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo opise potovanj slovenskih popotnikov; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh opisih potovanj (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije). // Za opise potovanj po določenih krajih dodelimo tudi gesli [Ime kraja/zemljepisnega območja] + Potovanja, npr. Pariz (Francija) / Potovanja; Severna Afrika / Potovanja.
< Uporabljeno za:
Slovenska potopisna književnost
Slovenska potopisna literatura
Slovensko potopisno leposlovje
Slovensko potopisno slovstvo
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
UDK: 821 // 91
SGC-ID = 11482216
Vpis:  24.04.2009
Zadnja sprememba:  26.11.2020
Poišči povezane bibliografske zapise