Pomoč v hrani

Pomoč v hrani
= Food relief
Normativni zapis - občno ime
>><< Sorodni izrazi:
Sears: Food relief
UDK: 36
SGC-ID = 1166440
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  16.09.2002
Zadnja sprememba:  06.10.2004