Socialna medicina

Socialna medicina
= Social medicine
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela, ki obravnavajo družbene, genetske in okoljske vplive na človeške bolezni in invalidnost, kakor tudi promocijo zdravstvenih ukrepov za zaščito posameznika in skupnosti.
< Uporabljeno za:
Sociologija medicine
<< Širši izrazi:
>><< Sorodni izrazi:
>> Ožji izrazi:
Sears: Social medicine
UDK: 61
SGC-ID = 1258088
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  16.09.2002
Zadnja sprememba:  27.11.2019
Poišči povezane bibliografske zapise