Rudarstvo

Rudarstvo
= Mining engineering
Normativni zapis - občno ime
< Uporabljeno za:
Izkoriščanje rudnih bogastev
Izkoriščanje rudnikov
Rudarjenje
Rudarska tehnika
Rudarsko inženirstvo
>><< Sorodni izrazi:
Viri: Slovar slovenskega knjižnega jezika izkoriščanje: izkoriščanje rudnikov // Veliki splošni leksikon, 1997-1998 rudarstvo
Sears: Mining engineering
UDK: 62
SGC-ID = 128104
Izvor:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Vpis:  03.06.2002
Zadnja sprememba:  19.02.2008
Poišči povezane bibliografske zapise