Zamejski Slovenci v Italiji

Zamejski Slovenci v Italiji
= Slovenian minority (Italy)
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo dela o slovenski manjšini v Italiji.
< Uporabljeno za:
Beneški Slovenci
Goriški Slovenci
Kanalski Slovenci
Slovenci v Benečiji
Slovenci v Furlaniji-Julijski krajini
Slovenci v Italiji
Slovenci v Kanalski dolini
Slovenci v videmski pokrajini
Slovenska manjšina v Italiji
Slovenska narodna manjšina v Italiji
Slovenska skupnost v Italiji
Slovenski zamejci (Italija)
Tržaški Slovenci
Videmski Slovenci
Zamejski Slovenci (Italija)
>><< Sorodni izrazi:
Viri: Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija, 2011 Beneški Slovenci // Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija, 2011 Slovenci v Italiji
UDK: 39
SGC-ID = 1566056
Vpis:  10.10.2003
Zadnja sprememba:  23.02.2015
Poišči povezane bibliografske zapise