Zgodovina

Zgodovina
= History
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo splošna dela o zgodovini; pod tem geslom in imenom zemljepisnega območja (celine, države, zvezne države, pokrajine ipd.), kraja (mesta, vasi itd.) ali korporacije najdemo dela, ki obravnavajo zgodovino določenega zemljepisnega območja, kraja ali korporacije, npr. Afrika / Zgodovina; Slovenija / Zgodovina; Kočevsko (Slovenija) / Zgodovina; Kranj (Slovenija) / Zgodovina; Šiška (Ljubljana, Slovenija) / Zgodovina; Združeni narodi / Zgodovina; pod tem geslom in ustreznim geslom v obliki občnega imena najdemo tudi dela o zgodovini določenega pojava, predmeta, področja ipd., npr. Elektrotehnika / Zgodovina; Delavsko gibanje / Zgodovina; Industrija / Zgodovina; Indijanci / Zgodovina; Svetovna vojna (1939-1945) / Zgodovina; Knjige / Zgodovina. Zgodovino več krajev znotraj iste države ali pokrajine najdemo pod Krajevna zgodovina, npr. Slovenija / Krajevna zgodovina; Štajerska (Slovenija) / Krajevna zgodovina. Dela, ki obravnavajo splošno zgodovino sveta, najdemo pod Svetovna zgodovina. Dela o zgodovini kot znanosti najdemo pod Zgodovinska veda. Dela o pomenu zgodovine ter o poteku dogodkov in njihovih posledicah najdemo pod Filozofija zgodovine. Dela o proučevanju in vrednotenju zgodovinskih virov ter dela o zgodovinskih raziskovalnih metodah in pisanju zgodovine najdemo pod Zgodovinopisje. // Geslo se ne uporablja za dela, ki obravnavajo neko zemljepisno območje (celino, državo, zvezno državo, pokrajino, kraj itd.) z več različnih vidikov, ne le zgodovinskega, npr. Istra (Hrvaška in Slovenija).
Glej tudi gesla, kot so npr. Prazgodovina; Zgodovina starega veka; Zgodovina srednjega veka; Zgodovina novega veka; Svetovna zgodovina; Družbena zgodovina; Cerkvena zgodovina; Verska zgodovina; Vojaška zgodovina
Viri: Veliki splošni leksikon, 1997-1998 zgodovina // Zgodovina, 2007 (Zbirka Tematski leksikoni) zgodovina
LCSH: History
RAMEAU: Histoire
UDK: 93/94
SGC-ID = 1640552
Vpis:  31.03.2005
Zadnja sprememba:  10.04.2020
Poišči povezane bibliografske zapise