Tehnološke inovacije

Tehnološke inovacije
= Technological innovations
Normativni zapis - občno ime
Pod tem geslom najdemo splošna dela o bistvenih tehnoloških izboljšavah in spremembah v materialih, proizvodnih metodah, procesih, organizaciji in upravljanju, ki povečujejo učinkovitost in proizvodnjo; pod tem geslom in ustreznim geslom v obliki občnega imena najdemo tudi dela o bistvenih tehnoloških izboljšavah in spremembah, ki povečujejo učinkovitost in proizvodnjo, povezano z določenim področjem, napravo, materialom ipd., npr. Tehnološke inovacije / Kmetijstvo; Tehnološke inovacije / Avtomobilski motorji. Dela o novih zamislih za rešitev tehničnega problema, ki predstavijo povsem nove možnosti, najdemo pod Izumi.
< Uporabljeno za:
Inovacije (tehnologija)
Inovacijska dejavnost
Izboljšave (tehnologija)
Modernizacija (tehnologija)
Nove tehnologije
Tehnične izboljšave
Tehnične novosti
Tehnični napredek
Tehnološka modernizacija
Tehnološke izboljšave
Tehnološke novosti
Tehnološke spremembe
Tehnološki napredek
<< Širši izrazi:
Viri: Splošni tehniški slovar, 1978-1981 inovacija
UDK: 33 // 6
SGC-ID = 1667688
Vpis:  21.10.2003
Zadnja sprememba:  28.07.2021
Poišči povezane bibliografske zapise