Tehnični priročniki

Tehnični priročniki
= Technical manuals
Normativni zapis - občno ime (oblika)
< Uporabljeno za:
Priročniki
Tehnična navodila
Tehniški priročniki
<< Širši izrazi:
UDK: 02 // 62
SGC-ID = 1874280
Vpis:  17.02.2004
Zadnja sprememba:  07.04.2004
Poišči povezane bibliografske zapise