Ilustrirane knjige

Ilustrirane knjige
= Illustrated books
Normativni zapis - občno ime (oblika)
< Uporabljeno za:
Knjige z ilustracijami
<< Širši izrazi:
UDK: 02 // 74
SGC-ID = 2165352
Vpis:  03.05.2005
Zadnja sprememba:  24.02.2021
Poišči povezane bibliografske zapise