Angleški romani

Angleški romani
= English novels
Normativni zapis - občno ime (žanr)
Pod tem geslom najdemo književna dela sama; pod tem geslom in geslom Literarne študije najdemo tudi literarnozgodovinske in/ali literarnoteoretične študije o teh delih (gl. podrobnejša navodila pod Literarne študije). // Romani v angleščini na območju Anglije oz. Velike Britanije.
< Uporabljeno za:
Angleški roman
>><< Sorodni izrazi:
RAMEAU: Roman anglais
UDK: 821
SGC-ID = 2173544
Vpis:  01.06.2005
Zadnja sprememba:  20.10.2020
Poišči povezane bibliografske zapise